Valgkomitéen er nøkkelen til at flere kvinner blir spurt.
Valgkomitéen er nøkkelen til at flere kvinner blir spurt.

Spør flere kvinner

Bærekraftstipset i mars rettes mot valgkomiteen; Spør flere kvinner.

Som daglig leder i HamKam sier «Det er dumt å bare rekruttere fra 50% av befolkningen». Kvinner vil, kan og tar gjerne ansvar i verv, men de må gjerne bli spurt. Vi trenger nemlig flere leder- og trenerposisjoner i idretten- og da særlig kvinner.  

De som har størst betydning i dette arbeidet er de som sitter i valgkomiteen og jobber for rekruttering inn i frivillige verv. Viken idrettskrets heier på dere!

I Gullvaffel-podden utfordret vi også Lise Klaveness på problemstillingen. Hun mener det er viktig at idretten ikke blir et likestillingsombud, men påpeker samtidig at det var de politiske miljøene som hjalp henne inn i riktige posisjoner. Med andre ord, vi må dra fokuset over på at kvinner KAN og VIL.

Finn Gnistene i ulike roller

Idretten lanserte #GNIST denne måneden. Et rekrutteringsverktøy for å få flere kvinner inn i leder- og trenerroller. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Sammen tenner vi GNISTEN! 

- Det handler ikke om kvinnene selv, det handler om de som rekrutterer. Jeg tror man må tenke annerledes når man skal rekruttere kvinner, mener styremdlem i Norges fotballforbund, Malin Frantzen Øiseth.

Forskning viser at kvinnelige og mannlige ledere oppfatter seg selv likt, men at det krever en annen tilnærming når man skal rekruttere kvinner.

23,8% av idrettslagsledere er kvinner

Vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle! FNs Bærekraftsmål 5 handler om likestilling. De seneste årene har vi hørt inspirerende og ambisiøse taler på idrettstinget. Vi må lete etter GNISTENE.

Kjønnsbalansen i norsk idrett har fortsatt mye å gå på. I Viken er bare 23,8% av idrettslagsledere kvinner. NIF har iverksatt kampanjer og program og satt kjønnsbalanse på agendaen. De som har størst betydning i dette arbeidet er de som sitter i valgkomiteen og jobber for rekruttering inn i frivillige verv. Kulturministeren Trettebersgstuen påpeker at idretten selv må ta tak for å bedre kjønnsbalansen.

"Idrettsglede for alle" er visjonen til NIF. Det er ett viktig poeng når vi kommer til likestilling. Uansett kjønn og alder skal idretten være inkluderende, raus og rettferdig.

Vålerenga inspirerer

Allerede i ung alder i for eksempel kvinnefotball, kan vi se at kvinner eller unge jenter ikke ser for seg noen fremtid innenfor fotballen. Ser vi på menn eller unge gutter, ser de ofte for seg en fremtid innenfor fotball. Hvem har ikke hørt at gutter sier de skal bli profesjonelle fotballspillere? I Vålerenga fotball har erkjent at kvinnefotballen ikke har de samme utviklingsmulighetene og at det mangler rollemodeller. De vil styrke kvinnekultur og økonomiske rammevilkår for mer likestilling i fotballen.

Mentorordninger, Kvinnenettverk og kvinnelige trenerfora. Slike initiativ og GNISTER skaper ringvirkninger og bidrar til måloppnåelse på bærekraftsmål 5 - Likestilling.