Illustrasjonsbilde av strømmast
Økt strømstøtte for idrettslagene Foto: iStock

Økt strømstøtte til idrettslagene

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen og stortingsflertallet har gitt NIF gjennomslag for vårt ønske om å øke strømstøtten for idrettslagene fra 80 til 90 prosent av kostnadene over terskelverdien på 70 øre/kWt for perioden januar-mars 2023.