#GNIST skal sørge for å få flere kvinner til å påta seg verv i idretten, ved økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett.

#GNIST skal sørge for flere kvinner i leder- og trenerposisjoner

Ved økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett skal #GNIST sørge for flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. I dag går startskuddet for en nasjonal kommunikasjons- og rekrutteringsstrategi for å få flere kvinner inn i idretten.

#GNIST er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, i samarbeid med Norsk Tipping. En rekke studier viser at kvinner i idretten i dag er svært underrepresentert i flere roller. Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten. Idrettslag, kretsledd, særforbund og andre aktører i idretten må bidra for å realisere dette.

- Nå lanserer vi en større satsning for likestilling i idretten. Vi har satt oss et hårete og ambisiøst mål om 40 prosent kvinnelige ledere i norsk idrett. Pilene peker riktig vei, men det går altfor sakte. #GNIST skal sørge for å få flere kvinner til å påta seg verv i idretten, ved økt fokus og bevissthet i alle ledd av norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

-Vi i Norsk Tipping er opptatt av å engasjere og løfte frem gode rollemodeller som jobber for like muligheter i idretten. Gnist er et solid konsept hvor vi gleder oss til å se resultater, sier Åsne Havnelid, administrerende direktør Norsk Tipping.

Idretten må endre seg for å tiltrekke seg flere kvinner
- At norsk idrett i utgangspunktet var skapt av og for menn, som levde tradisjonelle «manneliv», har etter alt å dømme bidratt til at idrettsledelse i stor grad skjer på menns premisser. Ved å ta et oppgjør med institusjonaliserte praksiser, tenke- og væremåter, skal idretten gå til roten av problemet, uttaler forsker Hanne Sogn, stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole.

Studier og rapporter viser at det er flere grunner til at kvinner er vanskeligere å rekruttere enn menn, og funnene er blant annet at kvinner ikke blir spurt, kvinner søker i større grad kompetanse / vurderer egen kompetanse og erfaring strengere, samt kvinner foretrekker høyere grad av strukturering, ifølge en studie fra Høgskolen i Innlandet.

- Vi må tørre å endre oss for å tiltrekke oss flere kvinner. Kvinner må først og fremst bli spurt, og om de ikke sier ja første gangen, så gjør de det kanskje gang nummer to eller tre. #GNIST skal ikke bare rekruttere kvinner til trener- og lederverv, den skal også sørge for å gjøre idrettsorganisasjonen mer bevisst på hva som kreves for å få flere kvinner inn i idretten. Vi ser frem til å se gode resultater av dette arbeidet, avslutter Kjøll.

Må tenke annerledes når man skal rekruttere kvinner
Som en del av #GNIST er det utarbeidet egne veiledere for idretten, med konkrete tips til rekruttering, fordeler ved å ta verv i idretten, samt en innføring til hvordan man blir trener eller leder i idretten. Det er også laget flere filmer hvor kvinnelige ledere forteller om sin vei inn i idretten. En av dem er Malin Frantzen Øiseth, nestleder i breddeutvalget i Fotballforbundet.

- Jeg tror ikke kvinner vegrer seg for å ta roller og styreverv, jeg tror man må tenke annerledes når man skal rekruttere kvinner. Det handler ikke om kvinnen i seg selv, det handler om de som rekrutterer. Vi jenter er litt mer flokkdyr, og da krever det en annen tilnærming enn det det gjør for herrer. Vi må tenke annerledes når man rekrutterer og da tror jeg vi får det til, for man får til det man vil, sier Malin Frantzen Øiseth.

Les alt om #GNIST med faktaunderlag her.