Årets seminar vil foruten den grunnleggende erfaringsdelingen også vie tid til oppfølging av deltagere som selv vurderer å igangsette prosjekter innenfor samme retning. Foto:

Bli med på båtseminar med Viken idrettskrets 19.-21. mai

Vi avholder konferanse nummer 6 basert på erfaringene vi har høstet gjennom de mange idrett- og skoleprosjektene som opererer under navnet «Aktive Lokalsamfunn». Årets seminar vil foruten den grunnleggende erfaringsdelingen også vie tid til oppfølging av deltagere som selv vurderer å igangsette prosjekter innenfor samme retning. Vår støttespiller, Sparebankstiftelsen DNB, reiser sammen med oss på denne turen.

Aktive Lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne. En fellesnevner for prosjektene har vært samarbeid med skolen. Vi har erfart at det barn og unge vinner når skoler og idrettslag samarbeider om en trygg og aktiv oppvekst.

Invitasjon og program her!

Vedlagt finner dere invitasjon med påmeldingslink. Vi har begrensede plasser og praktiserer førstemann til mølla. Vi lover deltagerne en rekke gode bilder på idrettslags innsats for mer Aktive Lokalsamfunn, mange gode samtaler og hyggelig samvær med idrettsvenner over gode måltider, samt noen frie timer i et vårlig og vakkert København.

Dersom du ønsker å vite mer om prosjektene eller har spørsmål knyttet til konferansen – gå inn på www.aktivelokalsamfunn.no eller send oss en e-post.

Påmelding her