Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Knut Harald Sommerfeldt
Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Knut Harald Sommerfeldt

Bekymret for trend

I kjølvannet av pandemien og økte energikostnader står utfordringene i kø for idrettslagene. - Vi kan ikke tillate at koronakonsekvensene forsvinner fra radaren hos beslutningstakere og i idretten selv, sa idrettspresident Berit Kjøll under anleggs- og idrettsrådskonferansen som ble avholdt på Gardermoen 15.-16. oktober.

Tall fra Frivillighetsbarometeret 2022, en årlig befolkningsundersøkelse fra Frivillighet Norge og Kantar, viser at bare en tredjedel av barna som sluttet med fritidsaktiviteter under pandemien har begynt igjen. På toppen av restriksjoner som preget frivilligheten har nå energikrisen lammet lokalmiljøene.

- Jeg er redd for at den sterke bevisstheten om hvordan og hvor mye korona preget norsk idrett er på vei til å forsvinne, forteller idrettspresidenten. Vi har mistet 150 000 medlemmer og frivilligheten vår er heller ikke tilbake der den var. Vi er ikke på trygg grunn og vi trenger både oppmerksomhet og penger for virkelig å få alle tilbake til idretten, sier idrettspresidenten.

I forbindelse med NIFs anleggs- og idrettsrådskonferanse på Gardermoen 15. - 16. oktober presenterer Gullvaffel-podden 15 minutter om anlegg og sosial bærekraft.

Idrettslag med egne anlegg må bære kostnaden og lurer på om de skal stenge ned, eller skyve kostnadene over på medlemmene. Dette er en stor utfordring. En ny undersøkelse utført av Norges idrettsforbund viser at svært mange idrettslag har problemer med å betale strømregningene med dagens prisnivå.

Les også: Tett på 30 prosent av landets idrettslag har problemer med å betale strømregningen

- Økte kostnader gjør situasjonen for husholdningene enda verre og kan forsterke økonomi som barriere for deltakelse, forteller idrettspresident Berit Kjøll, og hun fortsetter:

- Vårt primære mål har vært å få kompensert minst 90 prosent av kostnadene ut over 50 øre per kW/t, men i alle fall få den samme kompensasjonen som husholdningene. Alle energiformer må også med i ordningen, inkludert gass.

I krevende tider øker den sosiale ulikheten
Under en av panelsamtalene i helga var bekymringen til å ta og føle på når det gjelder de idrettspolitiske utfordringene idrettslagene møter idag. Noe som også adresseres med historier i ulike medier, nemlig at foreldre velger bort idrettsaktiviteter for barna.

- Økte kostnader får direkte konsekvens for deltagelse i idretten. Familier prioriterer hardere enn før. Det gjelder ikke bare de fattige, men «vanlige» folk prioriterer hardt i familieøkonomien. Dette er farlig alle den tid frivilligheten har en stor betydning i å bygge mennesker og trygge lokalsamfunn, sier idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai.

Samfunnsøkonom og Partner i Vista analyse Ingeborg Rasmussen var deltager i samtalen:

- Idretten har en utfordring som priser ut for mange. På et høyere nivå kan man ikke overlate dette til frivilligheten. Det er begrenset hvor mange vafler idrettslag skal selge.

Under helgas anleggs- og idrettsrådskonferanse ble det snakket mye om samarbeid. Selv i vanskelige tider gjør idrettslag mye på eget initiativ for å få med alle. Ingen ønsker å øke treningsavgifter eller stenge anleggene sine. Myndighetene på alle nivåer må inkludere frivillige organisasjoner i både forberedelser og kriseforståelse. Med møteplasser som helgas konferanse strekker frivilligheten ut en samarbeidsvillig hånd og ønsker å bli enda bedre inkludert i samfunnsplanleggingen. Idrett er ikke en lovpålagt oppgave.