Utlysning av midler i Helse vår 2022 programmet til Stiftelsen Dam
Utlysning av midler i Helse vår 2022 programmet til Stiftelsen Dam

Utlysning Helse vår 2022

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Utlysning av midler i Helse vår 2022 programmet til Stiftelsen Dam

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om mellom 30 000 og 1,4 millioner kroner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 1. mars 2022

Søknadsfristen er 1. mars 2022 for prosjekter med oppstart i juli 2022. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:
 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 1. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker.
 2. Opprett en bruker på deg selv i damnett.no.
 3. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no. (Stiftelsen Dam åpner systemet 3.1.22)

Les mer her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/ og her https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. juni 2022.

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no