Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets
Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets

Idrettstinget var startsignalet på en idrettspolitisk sommer – idrettskretsen i medias søkelys

Første del av Idrettstinget er avholdt. Vikens styreleder Roar Bogerud konstaterer at debattene var saklige og gode. Sommeren lover nå flere gode idrettspolitiske debatter og diskusjoner hvor idrettskretsen kan fortsette å fortelle om Vikenidrettens unike utfordringer.

Idrettstinget del en er avklart – gode og saklige debatter 
Årets Idrettsting var som vanlig tema for kommentarene i riksdekkende medier. I forkant av tinget var VGs Leif Welhaven ute og lurte på hvem Roar Bogerud var. Han lurte også på hvorfor idrettskretser hadde så mange stemmer, og at den viktigste tingen som skulle diskuteres på tinget, for eller imot simulert høyde, illustrerte problemet med dette. Viken idrettskrets svarte på kommentaren i en egen kronikk.  

Les hele kronikken her.  

På forhånd var høydehus-saken beheftet med flere ulike teorier om hva som skulle skje. At idrettskretser skulle stemme i blokk, og være imot de som «har skoene eller skiene på", som Leif Welhaven formulerte det. En annen forhåndsomtale mente at saken egentlig var for eller imot Berit Kjøll.  

En annen forhåndsinnmeldt stridssak handlet om benkeforslaget på Marco Elsafadi. For Viken var det først og fremst viktig å få Sonde Gullord og Erik Unaas med videre i Idrettsstyret. Marco Elsafadi ble som kjent valgt inn som styremedlem til slutt.  

– Vi ønsket oss Sondre med videre. Han har vist seg å være svært ryddig og dyktig som idrettsstyremedlem. Vi mente at han var nødt til å bli med videre. I tillegg ville vi naturligvis ha med oss Erik videre. Han er viktig for å få fortgang i saken med å styrke idrettsrådene. Våre delegater stod fritt til å stemme slik de mente det var riktig. Marco er et godt navn, og vi ønsker han velkommen i idrettsfamilien.  

Simulert høyde handlet kun om simulert høyde 
Saken om simulert høyde ble vedtatt med 133 mot 30 stemmer. 

– Det er meningsløst å mene eller antyde at stemmegivning hadde noe som helst med taktikk å gjøre. Det viktigste for oss i Viken, og der fikk vi jo tinget med oss, var at retningslinjer og kjøreregler ikke skal vedtas av Idrettsstyret, men av Idrettstinget. Integriteten til hver enkelt delegat er viktig. Vi i kretsstyret er stemt frem av kretstinget for å være et talerør for Vikenidretten. Det er en oppgave vi tar på stort alvor. 

Stemmegivningen og debatten viste også at Idrettstinget ikke var et digitalt rom fullt av hemmelig taktikkeri eller blokkstemming. Håndballforbundet, som stod bak Berit Kjølls kandidatur, stemte for eksempel imot opphevelsen av forbudet mot bruk av høydehus. Roar Bogerud er enig i at den saken ikke var noen form for taktikkeri. Den handlet for Viken idrettskrets om å gi den beste promillen av idrettsutøvere de samme vilkårene som utøvere fra andre land. 

– Jeg må få lov å konstatere at idrettskretser og særforbund ikke stemte i blokker. Her var det selve saken og ulike ståsteder som var i fokus. Jeg er sært fornøyd med at de viktige sakene ble vedtatt etter god og saklig debatt. Idrettsstyret var også flinke til å finne de gode kompromissene.  

Nå starter sommeren – og med den mer idrettspolitikk 
Viken idrettskrets fortsetter nå inn i en idrettspolitisk sommer på høygir. I juni måned skal idrettskretsen møte samtlige partier over en digital kaffekopp. I tillegg vil en arrangere et styreseminar med idrett i politikken som tema. Flere Stortingspolitikere stiller opp med innlegg. Debatter og diskusjoner skal handle om idrettens posisjon i samfunnet. Den idrettspolitiske sommeren avsluttes på Arendalsuka, hvor idrettskretsen har en delegasjon til stede. 

– I sommer vil vi ha møter med flere Stortingspolitikere fra Vikens tre Stortingsbenker, for å fortelle om idrettens verdier og verdiskapning. Det er for å formidle, forklare og forbedre idrettens rammebetingelser. Det vi gjør da er å sette søkelys på det som er aller viktigst: Å få med flere inn i idrettsfamilien.

At idretten i bunn og grunn er en familie er viktig for Roar Bogerud. Leif Welhaven mente at idretten er vaksinert mot endring. Bogerud peker på at en ofte har ulike meninger i en stor familie, men at innad i en familie prøver en hele tiden å jobbe for det som er best for flest familiemedlemmer.  

– I norsk idrett er det ikke de og oss, det er vi. Det er ingen som kommer fra en idrettskrets, eller et særforbund. Vi kommer alle fra norsk idrett og vi jobber alle for norsk idrett, avslutter Roar Bogerud.  

En av de viktige idrettspolitiske jobbene som nå står på agendaen, er gjenåpningen av idretten. Viken idrettskrets har allerede startet et tiltak, «Pandefri», som sammen med de øvrige frivillige organisasjonene i Viken skal samle tusener av utøvere og frivillige i uke 39. Idrettstinget vedtok også en resolusjon som omhandlet gjenåpningen.  

Den idrettspolitiske jobben fortsetter Bogerud og resten av gjengen hans med, frem mot del to av Idrettstinget til høsten.