Roar Bogerud får tildelt NIFs Hederstegn av Marcela Bustos (Idrettsstyret 2019).
Roar Bogerud får tildelt NIFs Hederstegn av Marcela Bustos (Idrettsstyret 2019).

Nominasjon av kandidater ærespriser og hederstegn

Særforbund, idrettskretser og idrettslag kan nominere til Egebergs ærespris, NIFs æresmedlem og NIFs hederstegn.

Egebergs ærespris

Forslagsstillere kan være særforbund, idrettskretser og idrettslag. Forslag fra idrettskretser og idrettslag sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett. Frist for nominering: 26. februar

2021 Egebergs Ærespris, retningslinjer

2021 Egebergs Ærespris, søknadsskjema

NIFs ærespris og NIFs hederstegn

Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen, herunder idrettskrets, særforbund eller NIFs sentralledd. Idrettslag sender sin nominasjon til idrettskretsen.

Frist for nominering: 19. februar

2021 NIFs Utmerkelser, retningslinjer

Nominasjon av kandidater sendes til viken@idrettsforbundet.no.