Er vi ett steg nærmere én time fysisk aktivitet hver dag nå?

Ny rapport viser at lærere støtter forslaget om å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Viken idrettskrets har tidligere vært klar på at regjeringens veileder ikke er nok. Nå er det flere som håper at samfunnet er ett steg nærmere en mer fysisk hverdag.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, sammen med Norges idrettsforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen og Norsk fysioterapiforbund, slapp denne uken en rapport som viste at lærerkorpset i grunnskolen er svært positive til å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Hele 70 % av lærerne støttet forslaget om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag i skolen.   

Veiledere er fortsatt ikke nok 

Viken idrettskrets har tidligere pekt på at regjeringens forslag om en aktivitetsbank for lærere som skal inspirere til mer fysisk aktivitet ikke holder hvis en ønsker at flere barn og unge skal bevege seg mer. Det var derfor en glad leder for idrettskretsens folkehelseutvalg, Hilde Stokke, som mottok nyheten om lærernes holdninger. 

–Endelig! Vi har pekt på at skolen er nødt til å avsette mer tid til fysisk aktivitet i skolen, hvor lek og bevegelsesglede er målet med aktiviteten. Det ser ut til at vi ikke er alene om dette. Nå kan vi kanskje komme et steg nærmere å se at det er i felleskap mellom skolen, foreldre og idretten vi må finne løsninger på inaktiviteten i samfunnet, sier Stokke. 

Hun håper nå på at vi snart får se reelle forandringer i skolen, og ikke bare positive undersøkelser.  

–For vi ble nok litt overrasket over at Regjeringen prøvde å kvittere ut vedtaket i Stortinget om én times fysisk aktivitet i skolen med en aktivitetsbank. Fra vårt ståsted var vi tydelige på at det ikke var nok, forteller Stokke. 

Hun tror at en aktivitetsbank vil gi tilfeldig innføring av vedtaket og at det bør være et nasjonalt krav om at det skal legges til rette for en times fysisk aktivitet.  

Det bør ikke være opp til den enkelte skole eller lærer. 

Nå vil diskusjonen snu? 

Det var allerede i 2017 at Stortinget vedtok at elevene på grunnskolen skal ha rett til minst en time fysisk aktivitet hver dag – i tillegg til kroppsøvingstimene. Siden da har mange gått og ventet på den dagen skolen faktisk skulle utvikle skolehverdagen, slik at elevene møter en aktiv hverdag i skolen. Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, Mina Gerhardsen, uttaler til Utdanningsnytt at hun tror at diskusjonen vil snu nå. 

 Disse tallene bør snu hele debatten. Nå vet vi at også lærerne ønsker seg daglig fysisk aktivitet i skolen. Da må vi slutte å diskutere om vi kan få det til, og heller snakke om hvordan, sier Gerhardsen. 

Lærere peker på at en må se på utearealer - idrettskretsen peker på brosjyre 

I rapporten fremkommer det at lærere mener at skolens utearealer må forbedres for å innbyde til fysisk aktivitet. Viken idrettskrets har tidligere laget en nyttig brosjyre med forslag på hvordan en kan skape aktive møteplasser. Ved lansering av brosjyren uttalte idrettskretsens leder for anleggsutvalget, Pål Thomassen at: 

– Viken idrettskrets driver nå med å utvikle en langtidsplan med tilhørende planer for å vise hvordan vi mener at Viken-samfunnet kan få mer idrettsglede. En av strategiene er å påvirke idrettslag og kommuner til også å bygge nærmiljøanlegg hver gang de bygger et ordinært idrettsanlegg når det finnes muligheter for det.