En veileder holder ikke!

En veileder holder ikke, hvis Stortinget ønsker å få flere barn og unge til å bevege seg mer!

Viken idrettskrets er overrasket over at Regjeringen kvitterer ut Stortingsvedtaket om én time fysisk aktivitet om dagen i skolen. En veileder er ikke nok. Det er viktig å beholde en nasjonal ambisjon om økt fysisk aktivitet i skolen. Idretten kan bidra til å finne løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. Det finnes allerede flere lokale løsninger. 

Det er konsensus i Norge om at vi trenger å styrke folkehelsa, og det er mye som tyder på at fysisk aktivitet i skoletiden har klar effekt på elevenes fysiske og psykiske helse. Vi ser at det er økende inaktivitet, overvekt og at sosiale helseforskjeller truer den norske helse- og velferdsmodellen. Da er det betenkelig at regjeringen trekker tilbake Stortingsvedtaket og nøyer seg med å anbefale oss medborgere å gjøre våre egne vurderinger. 

Forslaget til statsbudsjettet gjør at vi mister ambisjonen om økt fysisk aktivitet i skolen.

Hvilke valg er det vi står overfor? Professor Geir Kåre Resaland ved Senter for fysisk aktiv læring på Høgskulen på Vestlandet mener at hvis skolen ikke tar ansvar for folkehelsen, men at det er foreldres ansvar, vil konsekvensen være at vi vil se økning i diabetes type 2, med medfølgende økte kostnader for samfunnet. Et annet valg er at det offentlige tar økt ansvar for forebyggende folkehelse. Da vil konsekvensene være bedre helse, mindre forskjeller i helse og bedre samfunnsøkonomi. 

Aktive lokalsamfunn kan være en løsning. Røykeloven var et tydelig signal som fortalte hva som var uheldig for folkehelsen. Tydelige insentiver for å skape forandring kan fungere også for fysisk aktivitet. Drammen kommune gjorde et lokalt vedtak om å innføre 60 minutter fysisk aktivitet i grunnskolen høsten 2014. Det åpnet døren for et samarbeid mellom skolene og de lokale idrettslagene. Under fanen «Aktive Lokalsamfunn» har de forent seg om å gi en trygg og aktiv oppvekst til barn og unge i sine nærmiljøer. Vi er sikre på at det finnes lokale løsninger i hele landet! 

www.aktivelokalsamfunn.no

En rektors betraktninger om metodevalg for lærere.Viken idrettskrets’ styreleder, Roar Bogerud, er i tillegg til idrettskretsleder også tidligere rektor. Han har selv sett at når at skolene får drahjelp av ressurser som brenner for å formidle sin egen bevegelsesglede til andre, så blir det enklere for skolen å lykkes. Skolen er en unik arena for å skape økt fysisk aktivitet. Hvis vi klarer å skape bevegelsesglede og aktivitetsglede i ung alder, er sjansen for at det varer livet ut større. Vi vet at økt fysisk aktivitet fører til bedre skoleprestasjoner og bedre trivsel og adferd i klasserommet også. Saken kan ikke handle om læreres metodefrihet. Den handler om barnas helse og å skape aktivitetsglede. 

Viken idrettskrets inviterer til dialog og ønsker å vise hvordan mange har løst dette. Det er mange skoler og lokalmiljøer som gjennomfører dette på en utmerket måte og mange har et nært samarbeid med det lokale idrettslaget. 

Albert Einstein sa at intellektuelle løser problemer - genier forebygger dem. Vær et geni og ikke mist ambisjonen om økt fysisk aktivitet i skolen!