Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png

Spørsmål og svar om krisepakken

Det er satt av 700 mill. kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Snart kommer en veileder til søknaden som følge av forskrift vedtatt 3. april.

Forskrift vedtatt 3. april 2020.

Slik søker du! Her er excel ark og veileder!

Det blir nå utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden. Veilederen og Excelarket blir tilgjengelig på vår nettside og på lottstift.no.

Selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. Søknadsperioden er 14. april til 21. april. Målet med veilederen og Excelarket er å ha alt klart til søknadsskjemaet blir tilgjengeliggjort.

Les sist oppdaterte informasjon fra Lottostiftelsen på denne linken - Spørsmål og svar om krisepakken. 

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Viken idrettskrets vil bistå i prosessen for de som trenger det. Kontaktpersonene er:

Kent Simonsen
Seniorrådgiver
E-post: kent.simonsen@idrettsforbundet.no
Telefon: 47 23 55 65

Christian A. Karlsen
Rådgiver
E-post: christian.karlsen@idrettsforbundet.no
Mobil: 95 96 70 55

Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver
E-post: knutharald.sommerfeldt@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 64 99 07

Kathinka Mohn
Organisasjonssjef
E-post: kathinka.mohn@idrettsforbundet.no
Mobil: 95 16 66 08