Illustrasjonsbilde_RG3.jpg

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2019 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Dersom idrettslaget ikke har avholdt årsmøte grunnet korona-situasjonen vil derfor behandling av regnskap være viktig.

Fristen for å avholde årsmøte er utvidet ut året. Likevel er det andre frister idrettslag må forholde seg til som ikke er forskøvet. Dette gjelder søknad om momskompensasjon. Idrettslag som ikke vil gjennomføre årsmøte innen 15. august (fristen for å søke) bør derfor få avholdt deler av årsmøte på annen måte. NIF har tidligere skissert opp flere løsninger til å avholde årsmøte.

Les: Tre måter å gjennomføre årsmøte på

Samordnet rapportering har frist innen 30. april 2020.

De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig. Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte skal innrapportere:
- medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019.
- kontaktinformasjon til idrettslaget (e-postadresse og telefonnummer).

Les mer om samordnet rapportering her 

Søknad om momskompensasjon har noen endringer i søknadsprosessen:

Les mer om momskompensasjonen her.