basket_612_imdi_siste.jpg

Snart årsmøtetid!

Årsmøtet i idrettslaget skal avholdes innen utgangen av mars. Her finner du tips og råd til arbeidet i forkant av årsmøtet og gjennomføringen. 

VIK anbefaler at valgkomiteen går i gang med sitt arbeid allerede nå, slik at dere klarer å finne frem til de beste styrekandidatene i god tid før årsmøtet. 

Her finner dere retningslinjer for valgkomiteen, som hjelper dere i gang med dette viktige arbeidet.  

Lovendringer 
I den nye loven til alle idrettslag og idrettsråd står årsmøtets oppgaver i §16. Det er viktig å følge denne slik at årsmøte blir riktig gjennomført. Klubbguiden.no har en veileder på gjennomføring og maler som er enkle å benytte i forbindelse med forberedelser og avholdelse av årsmøte i idrettslag.   

Viktige endringer på årsmøte
Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år (tidligere fra fylte 15 år). 
Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100). 
Det skal velges et kontrollutvalg på minimum to medlemmer og et varamedlem.