Firvillig-samfunnsoppdrag-750x456.png

Slik søker du!

Nå har arrangører i frivilligheten mulighet til å søke kompensasjon for avlyste arrangement. Her er veileder, Excel-ark og selve søknadsskjemaet.

Slik søker du! Her er excel ark og veileder!

Søknadsperioden er 14. april til 21. april. 

Forskrift vedtatt 3. april 2020.

Les sist oppdaterte informasjon fra Lottostiftelsen på denne linken - Spørsmål og svar om krisepakken. 

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Viken idrettskrets vil bistå i prosessen for de som trenger det. Kontaktpersonene er:

Kent Simonsen
Seniorrådgiver
E-post: kent.simonsen@idrettsforbundet.no
Telefon: 47 23 55 65

Christian A. Karlsen
Rådgiver
E-post: christian.karlsen@idrettsforbundet.no
Mobil: 95 96 70 55

Knut Harald Sommerfeldt
Rådgiver
E-post: knutharald.sommerfeldt@idrettsforbundet.no
Mobil: 90 64 99 07

Kathinka Mohn
Organisasjonssjef
E-post: kathinka.mohn@idrettsforbundet.no
Mobil: 95 16 66 08

Spørsmål som har dukket opp:

Skal sponsorinntekter som tap samt salg av kiosk-varer tas med?
- Utgiftspostene skal tas med under «Budsjettert totalinntekt» i regnearket. Selv om disse utgiftspostene ikke er relatert til billettinntekter, deltakeravgifter eller merutgifter må de tas med i regnearket for at samlet søknadsgrunnlag skal bli korrekt.