NIF_Logo_Viken-IK_Farger.png

Det nærmer seg kretsting for Viken!

Kretstinget for Viken avholdes 24. oktober på Sundvollen Hotel. Saksdokumentene er nå gjort tilgjengelige.

Vikenidretten samles for tingforhandlinger! Vi måtte utsette kretstinget i våres som et ledd i håndteringen av korona-pandemien. I mellomtiden har idretten gjort en formidabel innsats i gjenåpning av barneidretten tross sviktende inntekter, uforutsette utgifter og strenge smittevernsregler. 

Vi tilrettelegger for et kretsting som ivaretar smittevernsreglene på alle måter, og vi håper så mange som mulig kan delta på Sundvollen Hotel 24. oktober.

Saksdokumenter og praktisk informasjon 

Alle dokumentene til kretstinget er publisert på denne linken. Her finner du også loven til Viken idrettskrets, representasjonsfordeling og tidligere protokoller. Du har mulighet allerede nå til å melde deg på! Priser og praktisk informasjon er publisert på linken over.

Hvordan tinget vil foregå

For å gjennomføre kretstinget, vil Viken idrettskrets bruke to verktøy:

GoPlenum – Her finner du alle møtedokumentene, og det er her du stemmer.
Teams - Lyd- og videodelingsverktøyet, der du kan følge møtet.

Så du trenger både GoPlenum og Teams for å delta i møtet, samt mobil, nettbrett eller datamaskin.

En uke før tinget får du mer informasjon om hvordan du kommer i gang med de to verktøyene.

GoPlenum

Hvis du vil vite mer om hvordan du som møtedeltaker bruker GoPlenum under møtet, kan du se gjennom et par korte videoer her:

https://demono.goplenum.com/hjelpe

Løsningen Viken idrettskrets velger åpner for digital deltagelse, men vi ønsker selvsagt at delegatene møter fysisk.