dbk 2.jpg

Ny økonomisk pakke til idretten og frivilligheten

I går svarte regjeringen opp med flere nye tiltak i revidert nasjonalbudsjett. Nå utvides kompensasjonsordningen til litt over 1 milliard totalt for å inkludere inntektsbortfall fra basarer, loppemarked, kiosksalg, parkering og utleie av bygg.

Regjeringen foreslår at den utvidete ordningen skal gis tilbakevirkende kraft og gjelde for hele perioden det har vært et helt eller delvis arrangementsforbud, fra 12. mars til 15. juni 2020. Idrettslag som allerede har søkt må søke på nytt om støtte via arrangementpakken dersom den nye pakken nå treffer tap de i forrige runde ikke kunne søke på.

Delvis uttelling i revidert nasjonalbudsjett

- Viken idrettskrets er svært taknemlig for at det nå blir full momskompensasjon for idrettsanlegg og at kompensasjonsordningen nå dekker tap av dugnadsinntekter. Vi er likevel skuffet over at en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner ikke ble med i denne omgangen, sier styreleder Roar Bogerud.

Nå har altså svaret kommet i revidert nasjonalbudsjett. Dette inneholder blant annet full momskompensasjon for idrettsanlegg og justert kompensasjonsordning for arrangement. Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni. Idrettens andel er 1 milliard.

  • Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner.
  • Norges idrettsforbunds innspill til en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i grasrotstøtte til idrettslagene er ikke hensyntatt.
  • Norges idrettsforbund innspill om tiltakspakke på 50 millioner, øremerket utøvere og lag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympics er ikke hensyntatt.
  • Ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år blir styrket i dagens reviderte budsjett.

I tillegg formidlet vi eksempler på hvordan idrettslag opplever situasjonen. Sjekk idrettslagenes situasjon nederst.

Brev til Vikens stortingsbenker

Viken idrettskrets skrev til stortingsbenkene i Viken forrige uke at disse to innspillene fra idrettsforbundets brev til regjeringen er spesielt viktige for lokalidretten:

  1. En endring ved innretning og utvidelse av tidsperioden for kompensasjonsordningen for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet.
  2. At det etableres en ny tiltakspakke hvor penger blir gjort tilgjengelig til umiddelbar bruk. Norges idrettsforbund ber om en tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner til en slik tiltakspakke for perioden mars –juni 2020.
  3. I tillegg formidlet vi eksempler på hvordan idrettslag opplever situasjonen. Sjekk idrettslagenes situasjon nederst i denne saken.