Ungdom3.jpg

Delvis uttelling i revidert nasjonalbudsjett

Viken idrettskrets skrev i forrige uke brev til Viken stortingsbenker. I dag svarte regjeringen opp med flere nye tiltak i revidert nasjonalbudsjett.

Viken idrettskrets har skrevet brev til Vikens Stortingsrepresentanter basert på Norges idrettsforbunds innspill til revidert nasjonalbudsjett.

- Viken idrettskrets er svært taknemlig for at det nå blir full momskompensasjon for idrettsanlegg og at kompensasjonsordningen nå dekker tap av dugnadsinntekter. Vi er likevel skuffet over at en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner ikke ble med i denne omgangen, sier styreleder Roar Bogerud.

Nå har svaret kommet i revidert nasjonalbudsjett. Dette inneholder blant annet full momskompensasjon for idrettsanlegg og justert kompensasjonsordning for arrangement. 

  • Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni. Idrettens andel er 1 milliard.
  • Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner. 
  • Norges idrettsforbunds innspill til en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i grasrotstøtte til idrettslagene er ikke hensyntatt.
  • Norges idrettsforbund innspill om tiltakspakke på 50 millioner, øremerket utøvere og lag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympics er ikke hensyntatt.
  • Ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år blir styrket i dagens reviderte budsjett.

Viken idrettskrets skrev at disse to innspillene fra Idrettsforbundets brev er spesielt viktige for lokalidretten:

  1. En endring ved innretning og utvidelse av tidsperioden for kompensasjonsordningen for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet.
  2. At det etableres en ny tiltakspakke hvor penger blir gjort tilgjengelig til umiddelbar bruk. Norges idrettsforbund ber om en tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner til en slik tiltakspakke for perioden mars –juni 2020.

I tillegg formidlet vi eksempler på hvordan idrettslag opplever situasjonen. Sjekk idrettslagenes situasjon nederst.

Det er viktig at de økonomiske konsekvensene kompenseres i revidert nasjonalbudsjett (RNB) slik at idretten i tilstrekkelig grad er i stand til å starte opp igjen aktiviteten når myndighetene tillater dette.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 575 464
Sum lottstift: 200 500
Kommentarer: Vi har en reell fare for konkurs, dersom man ikke kommer igang med aktivitet igjen som normalt. Vi leier lokale privat som mange andre danseklubber. Vi sliter med å betale leie for vårmånedene.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 961 330
Sum lottstift 104 000
Kommentarer: Innbetaling av treningsavgifter har gått ned. Det samme har kioskinntektene, og vi kan ikke lengre leie ut klubbhuset. Vi har måtte permittere daglig leder. Hvis vi ikke kommer i gang taper vi mye av det vi bygget opp. Vi må vurdere ytterligere permitteringer, og det går igjen utover klubbens aktiviteter. Fotballen er mest utsatt. Vi klarer oss ut året, men så er det stopp.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 3 129 677
Sum lottstift 1 533 845
Kommentarer: Hvis vi ikke får penger har vi trøbbel. Vi har en håndball cup som ikke ble gjennomført. Den innebærer et tap på ca 100 000 kroner. Fotballskolen den første uken i skoleferien kan vi neppe arrangere. Vi driver et IdrettsSFO hvor vi har tapt 150 000 kroner for mars og april. Nå må vi også øke bemanning, fordi vi må ha flere voksne per barn. Vi er usikre om det er økonomisk bærekraftig. Risikoen er at vi må øke prisen. Vi ser at flere medlemmer er usikre på om de kan å betale treningsavgiften. Det er gjerne de som har dårlige ressurser som faller ifra først. Den utvikling ser vi i økt omfang nå. Det vi også ser som effekt av at idretten ikke er i gang, er at hærverkene har økt. Vår utstyrsbod har hatt innbrudd. Vår hall har fått knuste vinduer, og det har vært slåsskamper i ballbingen.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 577 000
Sum lottstift 60 000
Kommentarer: Vi har et stort tap fra kiosksalg. På Nes arena har vi vanligvis en åpen kiosk. Vi har permittert to ansatte, og stengt hallen helt. Vi er svært bekymret for om medlemmene betaler treningsavgiften. Det er vanskelig å kreve inn penger når det ikke er treninger, og når vi vet at mange er permittert. Håper på at pakkene dekker mer.

Konsekvens i kr (fra kartlegging)
Sum lottstift 328 638
Kommentarer: Det ser ikke bra ut. Det er ikke kun fordi at inntekter fra arrangementer og kiosksalg forsvinner. Vi blir også påført økte kostnader pga smittevernsreglene. Vi ser også at treningsavgiftene blir ikke betalt. Vi har beregnet dette til et tap på 1,4 millioner. Vi kommer nok å tape omtrent 2,8 millioner fra ulike arrangementer som ikke blir gjennomført. Det ser ut til å bli et netto tap på omtrent 5,8 millioner for 2020.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 309 137
Sum lottstift 292 579
Kommentarer: Da vi søkte Lotteri og stiftelsestilsynet, gjaldt det arrangementer fra 5. mars, og dermed ikke World Cup sprint Drammen. Vi slet også med tilskudd fra aktører som vi var lovet, nå har dette løst seg i ettertid, så tapene ble ikke så store.     

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 102 150
Sum lottstift 171 200
Kommentarer: Etter å ha justert tallene i budsjettet med tanke på alle kostnader og inntekter som bortfaller hvis det ikke blir aktivitet, så vil idrettslaet gå med et underskudd på omtrent 1 600 000 kroner i 2020 (det forutsetter at medlemskontingenten som sendes ut i disse dager blir betalt som normalt). Vi må nok sette opp deltakeravgifter. Jeg tror at hele egenkapitalen ryker. Det betyr at uten tiltak er klubben teknisk konkurs.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 280 000
Sum lottstift 108 875
Kommentarer: Vi taper mye på utleie. Vi leier ut til to barnehager. Så har kioskinntekter forsvunnet. Hos oss er fotballen ille ute, det er færre som betaler treingsavgiften. Til nå er det omtrent 50% har ikke betalt, selv om mange betaler av lojalitet. Vår turngruppe lider også. Der er all aktivitet stoppet. Selv med god fotballcup i mai og juni, vil vi nok få mellom 3 - 500 000 kroner i underskudd. Det kan fort bli 6 - 800 000 kroner dårligere resultat for 2020 enn det vi budsjettert med.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 2 085 700
Sum lottstift 60 850
Kommentarer: Vi har hatt et tap fra arrangementer på 1,3 mill, men i søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet var det bare en tennisturnering på 30 000 kroner som tilfredsstilte kravene. Så for vår del bommet tiltaket totalt. Beregnet tap for 202 er omtrent 1 335 000 kr.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 240 000
Sum lottstift 564 000
Kommentarer: Vi skulle ha en cup siste helgen i april, der har vi 590 000 kroner i omsetningstap. Nedgang fra klubbkiosken er på omtrent 120 000 kroner og fra klubbshop har vi 140 000 kroner i mindre omsetning så langt. Selv om vi kan gjennomføre cuper på sensommeren og til høsten er det mange som skal kjøre cuper samtidig. Da må vi regne med færre deltakere enn vanlig. Vi tror at det vil bli omtrent 635 000 kroner i mindre omsetning. Vi får ikke gjennomført de to fotballskoler vi pleier å ha. I april var vi teknisk arrangør for et arrangement, det kunne vi ikke søke på. Da tapte vi 10 000 kroner. Vi har ikke fakturert treningsaktiviteten, og kommer kanskje avkorte treningsavgiften. Vi må venter med anleggsinvesteringer og innkjøp. Vi har redusert budsjettet med 1,8 millioner. I originalbudsjettet for 2020 hadde vi budsjettert med et overskudd på 117 000 kroner, nå ser det ut til å bli et underskudd på 253 000 kroner.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 059 000
Sum lottstift 80 740
Kommentarer: Frykter at det store tapet kommer når medlemmer ikke klarer eller ikke vil betale treningsavgiftene. Vi har nå 470 000 kroner i treningsavgifter som ikke er innbetalt. Vi har også 300 000 fra sponsorer som ikke er betalt. Det er sannsynligvis et tap. Så har vi 75 000 kroner i tap fra kiosk. Vi skulle ha arrangert dragebåtfestival, men den blev det ikke noe av. Der er kiosk viktige inntekter. Vi ser at det er vanskeligere enn vanlig å drive inn treningsavgiften. Det er ikke nå en kjører inkasso og utestengelser, når vi vet at mange foreldre er permittert. Vi har permitterte ansatte, og spillerne ar fått lønnskutt. Vi har solgt mange fiktive billetter og kjørt andre kampanjer. Omtrent 20% av inntektene er borte etter at en gjennomført kostnadsreduksjoner. Koronakrisen vil koster alt vår egenkapital.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 743 500
Sum lottstift 274 000
Kommentarer: Vi reviderer budsjettet nå. Vi har kniven på strupen, og det vil bli underskudd. Kanskje 450 000 kroner. Det er flere arrangementer vi skulle gjennomføre som ikke vil bli gjennomført nå, blant annet et besøk fra England. Der taper vi ca 75 000 kroner. Det har også tilkommet ekstra kostnader pga smittevernreglene.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 514 600
Sum lottstift 329 105
Kommentarer: Vi har store tap på kansellering av Liungen-cup. For i år kan det bli noe bedre tall dersom vi får gjennomført en fotballskole i uke 26.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 605 000
Sum lottstift 456 891
Kommentarer: Mye av vår drift er finansiert av kursinntekter. Disse kommer direkte fra aktiviteten, som det nå er forbudt å drive. Vårt samfunnsoppdrag er ikke å levere toppidrettssvømmere, men å lære folk å svømme. Vi tilby ikke arrangementer, men babysvøm. Videre lærer vi voksne, innvandrer og funksjonshemmede å svømme og være i aktivitet. Vi synes det er synd at vi ikke får lov å levere dette viktige samfunnsoppdraget nå. Klubben er i tillegg blitt nødt til å permittere 80 ansatte. Blant disse er det 15 heltidsansatte.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 570 000
Sum lottstift 40 000
Kommentarer: Tyrvinglekene som var planlagt 12. - 14. juni pleier å ha et overskudd på ca 400 000 kroner. Den inntekten forsvinner slik det ser ut nå. Det er bra at vi nå fått mulighet til å åpne opp treninger, men smittevernreglene gjør at treningene blir dyrere. Vi må blant annet ha flere trenere og det blir en ekstra kostnad. Vi har oppsparte midler fra flere år tilbake. Uten mer støtte vil det nok bli ca 1 million i underskudd i år.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 300 000
Sum lottstift 88 560
Kommentarer: Vi var arrangør for to arrangementer i regi av Håndballforbundet. De ble begge avlyst. I 2019 fikk vi inn 150 000 kroner fra kiosksalg fra samme arrangement. Nå fikk vi ingenting, og billettinntektene går til forbundet. I 2020 har vi budsjettert omtrent 1 million fra kiosk. Vi skulle hatt en håndballskole, men den blir ikke gjennomført nå. Der taper vi omtrent 50 000 kroner. I vår kommune er ca 20 % av folk permittert pga Gardermoen. Vi vet mange ikke har råd å betale. I tillegg må vi stoppe flere aktiviteter fordi vi har fått dårlig cashflow. Det kan innebære at vi mister nye inntekter. Det vil dessverre resultere i at vi må øke aktivitetskostnadene. Da har færre råd å bli med. For oss ser det ut til at vi vil gå med 200 000 kroner i underskudd i 2020. Vi har jobber mye de siste årene med å lage en økonomisk bærekraftig klubb. Nå ser det ikke bra ut.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 958 500
Sum lottstift
Kommentarer: Stor cup i april som det største tapet for klubben. Ingen endringer i tap.

Konsekvens i kr (fra kartlegging) 1 195 080
Sum lottstift
Kommentarer: Et arrangement vi pleier å ha i juni vil vi ikke klare å gjennomføre nå. Det har et budsjettert overskudd på 160 000 kroner. Vi har sett på konsekvensene for i år, og det ser ut til at vi får 400 000 i underskudd. Da har vi tatt med at vi får støtte for arrangementer både for mai og juni. Vi hadde tanker om å opprette en ny stilling, men det har vi lagt på is nå. Vårt motto er at "Vi skal ha økonomi for å ha det gøy!". Det bli vanskeligere nå. Det vil nok bli større deltakerbetaling, selv om vi prøver å unngå dette.