Brettforbundet setter stor pris på støtten fra Stiftelsen Dam. Her fra Snøfest på Ola Narr. Foto: Matias Fosso Kristiansen / Brettforbundet
Brettforbundet setter stor pris på støtten fra Stiftelsen Dam. Her fra Snøfest på Ola Narr. Foto: Matias Fosso Kristiansen / Brettforbundet

Midler fra Stiftelsen Dam bidrar til å øke mangfoldet i NIF

Stiftelsen Dam har gitt midler til åtte idrettsprosjekter som jobber for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten. – Denne støtten gjør det mulig å dele brettglede med enda flere barn og unge i Norge, sier inkluderingsansvarlig i Brettforbundet, Biayna Sardarian, som har fått støtte.

Norges idrettsforbund har fått tildelt 1.424.000 kroner til seks nye idrettsprosjekter og 664.000 kroner til to eksisterende prosjekter i regi av idrettslag, særregion, idrettskrets og særforbund rettet mot utsatte grupper. De åtte prosjektene får til sammen 2.088.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam:

Eksisterende prosjekter:

  • VI SKYTTERE I NORGE - VI hører blinken, Vestre Bærum Salongskytterlag: 101.000 kroner
  • Aktivitetsguide Oslo, Oslo idrettskrets: 563.000 kroner

Nye prosjekter:

  • Stø kurs, Idrett Bergen Sør: 290.000 kroner
  • Alle med i Vann, Fet Svømmeklubb: 234.000 kroner
  • Brett for alle, Brettforbundet, 400.000 kroner
  • Treningskamp for super-lag, Oslo og Akershus Bandyregion: 100.000 kroner
  • Easybasket, Høybråten Basketballklubb: 150.000 kroner
  • Funkissykling - Sykling for alle, Norges Cykleforbund: 250.000 kroner

Svært takknemlig
Prosjektene som får midler fra Stiftelsen Dam, jobber for å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten. Ofte krever et slikt arbeid ekstra ressurser, og NIF er svært takknemlig for ansvaret som idrettslag, særkretser, idrettskretser og særforbund tar for å inkludere disse menneskene.

Brettforbundet skal eksempelvis tilby skateboard- og snowboardaktivitet til alle barn og unge i Norge, uavhengig av individuelle forskjeller og sosioøkonomisk bakgrunn.

– Prosjektene bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, og muliggjør at idretten klarer å få til enda mer på dette området, sier NIFs koordinator for prosjektene, Line Hurrød, som samtidig takker stiftelsen for tildelingen og gratulerer alle prosjektene som mottar støtte.

NIF har vært så heldig å motta midler årlig fra Stiftelsen Dam siden deres oppstart i 1997. Over 360 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen. Alle disse prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.

Her finner du en oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. Stiftelsen Dam deler ut 72 millioner til 80 prosjekter gjennom ordningen Helse vår 2020.

Her ser du alle tidligere og eksisterende idrettsprosjekter.

Her ser du informasjon om hvordan man kan søke om midler til Stiftelsen Dam via NIF. Neste søknadsfrist er 15. august 2020 for prosjekter med oppstart våren 2021. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.