_MG_3191 - Kopi.jpg

Hvert fjerde idrettslag i Viken sliter økonomisk på grunn av korona

En undersøkelse fra Viken idrettskrets viser at 25% av idrettslagene i Viken risikerer å få likviditetsproblemer. Dette indikerer at idrettslagene står i en alvorlig situasjon. Viken idrettskrets håper at idretten ikke blir glemt når nye krisepakker kommer.

Det er mange i Norge som sliter mer enn idrettslagene. Men idretten er ikke uberørt av korona-krisen. I løpet av fredag kveld og lørdag formiddag besvarte over 500 idrettslag i Viken en undersøkelse gjennomført av Viken idrettskrets. Den kan gi indikasjoner på hvordan idrettslagene opplever situasjonen.  

Undersøkelsen gjennomførtes i forbindelse med at Idrettsforbundet den 25. mars sendt et brev til regjeringen med forslag til ytterligere tiltak. Brevet foreslo: 

  1. Full momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2018 og 2019.  
  1. At myndighetene ber kommuner og fylkeskommuner om å frafalle leiekrav. 
  1. En rentekompensasjonsordning for anlegg eid av idrettslag. 

Viken fylkeskommune frafaller leie 
Viken fylkeskommune har i sin tiltakspakke allerede lovet å frafalle alle leieinntekter. 

– Dette viser at Viken fylkeskommune viser vei! Det er vi glade for. Det vil hjelpe idrettslagene, sier Roar Bogerud, leder Viken idrettskrets. 

Over 100 idrettslag har permittert 
Undersøkelsen viser videre at over 100 idrettslag i Viken har permittert en eller flere ansatte. Det er hvert femte idrettslag i undersøkelsen.  

Roar Bogerud fortsetter: 
– Vi antar at det er de største idrettslagene som besvarte undersøkelsen, ettersom så mange har vært nødt til å permittere. Vi kan også anta at det dreier seg om flere hundre ansatte.  

Idrettslagene nyter godt av offentlige tilskudd – men lever av egenfinansiering og sponsorer  
Idrettsforbundets nøkkeltallsrapport for 2017 viser at tilskudd fra det offentlige er stor, men det utgjør ikke mer enn ca. 17 % av idrettslagenes totale inntekter. Idrettslagene har en stor grad av egenfinansiering. I 2017 utgjorde egenfinansieringen og sponsorinntektene 8,182 milliarder. 

Nå risikerer idrettslagene å tape store deler av sine inntekter.  

– Vi heier på det lokale næringslivet og håper at de får god støtte i tiden som kommer. Det vil også hjelpe våre idrettslag på sikt. Når de små og mellomstore bedriftene har økonomiske utfordringer er det i stor grad sponsorene til idrettslagene som sliter.  

Flere stiftelser tar samfunnsansvar 
- Vi ser nå at flere av frivillighetens gode hjelpere, nemlig stiftelsene, også kommer med ekstraordinære tiltak og friske midler utenom de ordinære søknadsprosessene. Vi i Viken idrettskrets setter stor pris på all hjelp til våre 1450 idrettslag, alle bekker små- gir en stor å! 

Hvert fjerde idrettslag sier de har likviditetsproblemer nå eller de to neste månedene
Hva skjer hvis hvert fjerde idrettslag i Viken får økonomiske utfordringer?   
– De risikerer å komme i en ond sirkel. De har allerede vært nødt til å permittere trenere og ledere. Medlemmene risikerer å få et dårligere tilbud, og idrettslagene må kanskje høyne treningsavgiften?! Det vil i tilfelle være svært ødeleggende. Ikke bare for idrettslagene, men også for samfunnet, mener Roar Bogerud. 

Medlemmer med lavest sosioøkonomisk status forsvinner først 
– De beste tiltakene vi har innenfor inkludering er det idrettslag med ansatte som drifter. Det er disse idrettslag som nå må permittere, og som risikerer å havne i en ond sirkel. Hvis en må fokusere på inntektsinntjening vil det nok innebære økte kostnader for medlemmene. Da vil de med lavest sosioøkonomisk status sannsynlig forsvinne først fra medlemslistene. 

Hvert annet idrettslag tro det blir underskudd i år  
På spørsmål om hva idrettslaget tror om sannsynligheten for underskudd i 2020, vurderer omtrent 50% av idrettslagene dette som svært sannsynlig 

– Dette er ikke et akutt problem, fordi mange idrettslag har egenkapital. Samtidig vet vi at egenkapitalen ofte er noe idrettslagene bruker for å bygge eller vedlikeholde anlegg. Det vil kanskje ikke skje i samme utstrekning nå, avslutter Roar Bogerud. 

Nøkkeltallsrapporten 2017

Undersøkelsen har 522 svar kl. 14:17 lørdag 28.03.