Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.

Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen:

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært koronafond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter som følge av koronaepidemien.

Tildelingskriterier og søknadsfrist vil bli offentliggjort senere.

Les mer her.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning på 15 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen.

Dette gis det støtte til:

Strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene for sårbare grupper.

Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet.

Løpende søknadsfrist. 

Les mer her.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har opprettet et ekstraprogram på 20 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen.

Søker kan søke om støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. For eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter.

Prosjektet må rette seg mot sårbare og utsatte grupper.

NIF kan kun sende inn fem søknader og vil prioritere prosjekter som favner bredt ut. NIF oppfordrer dermed særforbund til å søke, og prioriterer disse.

Søker kan søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner.

Løpende søknadsfrist.

Prosjektet må starte opp før 31. mai 2020 og avsluttes innen 31. desember i 2020.

Ta kontakt med NIF ved line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker.

Les mer her.

Ordinære støtteordninger som er relevante for idrettsorganisasjonen:

DNB Sparebankstiftelsen

Organisasjoner kan søke om støtte til lokale tiltak i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark, i tillegg til enkelte steder i Innlandet.

De støtter tiltak som har verdi over tid, og primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling. 

Søknadsfrist er 15. mai

Les mer her.

LNU

En støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. De støtter ikke ordinære aktiviteter eller drift.

Inntil 75 000 kroner per prosjekt.

Søknadsfrist: 1. juni.

Les mer her.

Storebrand

En støtteordning som støtter samfunnsnyttige prosjekter. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner.

Støttet inntil 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 1. april

Les mer her.