Felles drivkraft.jpg

Har klubben felles drivkraft?

Har klubben felles drivkraft og felles retning? Eller trenger klubben litt drahjelp med å komme dit?

Bestill gjerne et digitalt møte med en av våre klubbveiledere i Viken idrettskrets. Vi bruker Teams og kan ta en prat med dere i forbindelse med et styremøte. Dere får samtidig info om de ulike tilbudene idrettskretsen har og hva dere kan bruke oss til. 

Ønsker klubben et digitalt møte med klubbveileder, kom med ønske om dato og klokkeslett til en av oss: