Gratulerer med dagen alle frivillige!

Frivilligheten er ofte limet i hvert lokalmiljø. Et idrettslag er med på å skape tilhørighet og identitet, og det bidrar til at folk møtes. Verdien av frivilligheten er fortsatt stor, og SSBs tall viser at hver fjerde frivillig time gjennomføres i et idrettslag. Frivilligheten i Vikenidretten har en verdi på 3,9 milliarder.

Den 5. desember hvert år feires FNs internasjonale dag for frivillighet. Årets satellittregnskap for frivillighet fra SSB viser i den anledning at hver fjerde frivillighetstime gjennomføres i idretten. Det betyr at frivilligheten i Vikenidretten er verdt 3,9 milliarder, eller litt over 10 millioner hver dag. 

Styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud formidler sin takk til alle frivillige: 

– Jeg ønsker å sende en stor takk til alle frivillige Vikenidretten. Det er de små og store oppgavene dere gjennomfører hver dag, som gir alle barn og unge en skikkelig god oppvekst. Det er alle de oppgavene som binder sammen idretten. Dere skaper idrettsglede. Tusen takk! Samtidig ønsker å også å rette en takk til frivillige i andre organisasjoner. Det er viktig at vi står sammen og finner løsninger som gjør det enklere å være frivillig. Det begynner med å gi hverandre en takk. Så takk også til alle i musikk og teater, til dere i friluftslivet, til dere i frivillige ungdomsorganisasjoner. Og alle andre!  

2020 vil vi huske av to grunner: korona og digitale møter. Frivilligheten ble stoppet det første, men fortsatte med hjelp av det andre. Den nye normalen ble å treffes og være frivillig via teams. Styret til Viken idrettskrets hadde aller helst vært ute for å takke alle dere frivillige en dag som denne. Men nå fikk det bli via teams. #idrettsfrivillig2020 #frivillighetensdag  

Idrettens frivillighet under koronaåret 

I 2020 har idrettens fremste frivillige bidrag nok vært å delta i og bekjempe koronaen. Å stenge ned og starte opp aktivitet er krevende. Men idretten har fått skryt fra assistendende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad: 

- Jeg er glad for at barn og unge fortsatt kan utøve idrettsaktivitet tilnærmet normalt. Alle som har drevet med idrett vet hva dette betyr. Jeg vil også skryte av idretten og det arbeidet som legges ned hver eneste dag for å etterleve smittevernsreglene. Vi har heldigvis ikke sett store smitteutbrudd i forbindelse med idrettsaktivitet. Utendørs har det knapt forekommet smitte. Innendørs har vi hatt noen få tilfeller, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad ved en digital samling for idretten i november. 

Les også:Krise føder kreativitet

Frivillig sektor skaper store økonomiske verdier 

Verdiskapingen i den frivillige sektoren i 2020, altså all økonomisk virksomhet, utgjør 2,1 prosent av fastlands-BNP. Dette er altså i tillegg til den frivillige innsatsen. 

– Men vi skal huske på at det ikke er økonomiske tall som er viktigst å tenke på en dag som denne. Det viktigste er å huske på at det er idrettslag og andre frivillige organisasjoner som er limet i lokalmiljøer. Idretten består både av aktivitet og organisering, og det betyr at mennesker må komme sammen for å skape aktivitet. De lærer seg nye ferdigheter, de får nettverk og vennskap. Forskere kaller dette sosial kapital. Det er kanskje det viktigste bidraget frivilligheten gir samfunnet, sier styreleder i Viken idrettskrets Roar Bogerud 

Ikke vanskeligere å finne frivillige 

Alle har hørt at det har blitt vanskeligere å finne frivillige. Det var mye enklere tidligere. Men statistikken fra SSB gir et annet bilde.  

– Ut fra det vi kan lese av SSBs tall har det ikke blitt vanskeligere. Andelen frivillige i idretten er relativt stabil. Omtrent hver fjerde frivillig time er innenfor idretten, og så har det vært mange år. Men det er klart, det blir flere idretter og flere idrettslag, så for det enkelte idrettslaget kan det nok oppleves som vanskelig. Men det kan altså bero på at folk allerede er frivillige, forklarer seniorrådgiver Johan Conradson 

Les også om årets ildsjel i Vikenidretten 

Men mange lurer fortsatt på hvordan de skal klare å få flere frivillige. Frivillighet Norge har identifisert noen barrierer for deltagelse i frivilligheten. Kanskje kan dette være en liste som idrettslag kan gå igjennom med et selvkritisk blikk. Barrierene for å få flere frivillige er: 

  • kunnskap om organisasjonen 
  • organisasjonens interne kultur 
  • språkbarrierer og internt stammespråk  
  • uklare tidsforventninger 
  • økonomi og mangel på tilgjengelighet 
  • mangelfull oppfølging.  

I idretten kommer foreldre og dermed nye frivillige, fordi idrettslag rekrutterer barn inn i aktivitetene. Det forventes at foreldre stiller opp. Men hvordan er det første møtet med dem? De kjenner ikke nødvendigvis til idrettslagets rutiner, og kanskje får de ikke raskt nok svar. Det kan oppleves som fremmedgjørende.  

Gode tips til hvordan en finner flere frivillige 

Digitale verktøy skaper nye forventninger til oppfølging. På den ene siden forventer de frivillige raskere svar når de melder seg digitalt, og på den andre siden kan digitale verktøy føre til at færre kommer med en tilbakemelding og takker den frivillige laglederen eller koordinatoren som organiserer aktiviteten.  

Viken idrettskrets tre tips for kommunikasjon og oppfølging av frivillige: 

  1. Sett tydelige krav og forventninger til de frivillige  
  1. Bli enige internt om en felles måte å følge opp de frivillige  
  1. Bruk digitale verktøy som er laget til formålet (for eksempel å følge opp) 

Tabell: verdien av idrettens frivillige arbeid i Viken 

Idrettsråd 

Medlemmer I alle idrettslag 

Verdien av frivillig arbeid I idrettslagene 

Antall årsverk frivillig arbeid 

Aremark Idrettsråd 

480 

4 342 686 

8 

Asker idrettsråd 

35576 

321 865 380 

603 

Aurskog-Høland idrettsråd 

10758 

97 330 441 

182 

Bærum Idrettsråd 

57473 

519 973 267 

974 

Drammen idrettsråd 

29601 

267 807 991 

502 

Eidsvoll Idrettsråd 

7712 

69 772 482 

131 

Enebakk Idrettsråd 

4722 

42 721 169 

80 

Flesberg Idrettsråd 

948 

8 576 804 

16 

Flå Idrettsråd 

302 

2 732 273 

5 

Fredrikstad Idrettsråd 

23080 

208 810 798 

391 

Frogn Idrettsråd 

5992 

54 211 192 

102 

Gjerdrum Idrettsråd 

3511 

31 764 936 

60 

Gol Idrettsråd 

2450 

22 165 791 

42 

Halden Idrettsråd 

10464 

94 670 546 

177 

Hemsedal Idrettsråd 

1631 

14 756 084 

28 

Hol Idrettsråd 

2472 

22 364 831 

42 

Hole Idrettsråd 

2600 

23 522 880 

44 

Hurdal Idrettsråd 

951 

8 603 946 

16 

Hvaler Idrettsråd 

1054 

9 535 814 

18 

Indre Østfold idrettsråd 

11604 

104 984 424 

197 

Jevnaker Idrettsråd 

2632 

23 812 393 

45 

Kongsberg Idrettsråd 

12233 

110 675 151 

207 

Krødsherad Idrettsråd 

1136 

10 277 689 

19 

Lier Idrettsråd 

8973 

81 181 079 

152 

Lillestrøm idrettsråd 

31597 

285 866 326 

536 

Lunner Idrettsråd 

3199 

28 942 190 

54 

Lørenskog Idrettsråd 

12522 

113 289 810 

212 

Marker Idrettsråd 

977 

8 839 175 

17 

Modum Idrettsråd 

5357 

48 466 181 

91 

Moss idrettsråd 

13685 

123 811 775 

232 

Nannestad Idrettsråd 

4338 

39 247 021 

74 

Nes Idrettsråd, Akershus 

8395 

75 951 761 

142 

Nesbyen idrettsråd 

1438 

13 009 962 

24 

Nesodden Idrettsråd 

5806 

52 528 401 

98 

Nittedal Idrettsråd 

10638 

96 244 769 

180 

Nordre Follo idrettsråd 

23838 

215 668 623 

404 

Nore og Uvdal Idrettsråd 

925 

8 368 717 

16 

Rakkestad Idrettsråd 

2200 

19 903 976 

37 

Ringerike Idrettsråd 

8639 

78 159 293 

146 

Rollag Idrettsråd 

371 

3 356 534 

6 

Rælingen Idrettsråd 

2662 

24 083 810 

45 

Råde Idrettsråd 

1615 

14 611 328 

27 

Sarpsborg Idrettsråd 

18269 

165 284 423 

310 

Sigdal Idrettsråd 

1976 

17 877 389 

33 

Skiptvet Idrettsråd 

819 

7 409 707 

14 

Ullensaker Idrettsråd 

14047 

127 086 884 

238 

Vestby Idrettsråd 

6449 

58 345 790 

109 

Våler Idrettsråd 

593 

5 365 026 

10 

Øvre Eiker Idrettsråd 

5864 

53 053 142 

99 

Ål Idrettsråd 

1993 

18 031 192 

34 

Ås Idrettsråd 

4536 

41 038 379 

77 

 
 

431 103 

3 900 301 629 

 
 

Hver dag hele året skaper idrettens frivillige
glede for barn og unge.
Denne videoen er en takk
til de som gjort det mulig.
Tusen takk for til alle dere som skaper
livslang idretts- og aktivitesglede!
Takk til deg som lager skispor klokken 6 på morgenen,
Eller legger is,
Eller prepper skibakken en sen lørdagskveld.
Takk til deg som raker lengdegropa
etter at Eva 7 år gjort sitt første lengdehopp.
Takk til alle dere som gjør det lille,
Ofte i det stille,
Men det som betyr så mye.
Takk til deg som kom med oppmuntrende ord,
når Even 11 år fikk skrubbsår på kneet sitt.
Takk til deg som fikk et barn til å smile.
Og takk til deg som selger lodd!
Takk alle dere som er trafikkvakter på sykkelritt.
Om du er frivillig i idrettslag,
Et idrettsråd
eller for idretten på regionalt nivå.
Dere er like viktige
Alle sammen
For Vikenidretten!
Uten dere ville det ikke bli minner for livet.
idrett- og aktivitetsglede!
Tusen takk!