Tønsberg Fotballklubb er førstemann ut!

Grønt lys for idretten: Tønsberg fotballklubb lyser opp Strandman Arena med LED-lys

Første tildeling gjennomført 

Grønt lys for idretten har nå fått sin første suksesshistorie. Tønsberg fotballklubb er førstemann ut til å fullføre prosjektet ved å bytte ut eldre belysning med moderne LED-teknologi og styringssystemer på Strandman Arena. 

Grønt lys for idretten ble lansert for å oppgradere idrettsanlegg og samtidig redusere deres miljøpåvirkning. Ved å erstatte eldre lyskilder med energieffektiv LED-belysning og moderne styringssystemer, forventes det en betydelig nedgang i energiforbruket. Første tildeling er nå unnagjort, og av de totalt 63 klubbene som søkte, fikk 56 godkjent med en total utdelingsramme på 9,5 millioner kroner. 

Tønsberg fotballklubb først ut 

Tønsberg fotballklubb fikk støtte etter å ha søkt om midler og gjennomført en vellykket søknadsprosess. Den tidligere lysinstallasjonen på Strandman Arena, som besto av eldre teknologi, ble erstattet med moderne LED-belysning. 

Geirfinn Kvalheim i Tønsberg fotballklubb er godt fornøyd med resultatet.  

  • Først og fremst er jeg veldig takknemlig for å få informasjon om hvilke tilskuddsordninger det går an å søke på. Det betyr mye for en liten klubb som oss å få gjort slike oppgraderinger. Vi vil gjerne oppgradere deler av våre anlegg, og da hjelper det med tilskudd som gjør at dette går raskere. Prosessen med søknaden gikk fort, og vi er godt fornøyde med resultatet. Selve installeringen av lysene tok en uke, og alt i alt har dette vært en fin og lettvint prosess, forklarer Kvalheim.  

Disse lysene gir flere fordeler, inkludert lavere strømforbruk, lengre levetid for lyskildene, og muligheten til å tilpasse belysningsnivået etter behov. Dette vil ikke bare redusere energikostnadene for klubben, men også forbedre spillopplevelsen for både spillere og tilskuere. 

Andre tildelingsrunde har frist 30. september 

Idrettskretsene minner om at andre tildelingsrunde for Grønt lys for idretten nærmer seg. Søknadsfristen for interesserte idrettslag og klubber i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken er satt til 30. september 2023. Mer info om prosjektet og søknadsprosess finnes på denne siden