Bilde av hoppende glade barn

Idrettskretser får 17.5 millioner kroner

I går 21. juni fikk idrettskretsen tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB om at vi er innvilget totalt 17.5 millioner kroner fordelt på to søknader. 10 av millionene er en utvidelse av prosjektet Grønt lys for idretten og har allerede gitt omtrent 9.5 millioner kroner til idretten i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. 7.5 millioner er til et nytt samarbeidsprosjekt mellom Viken idrettskrets, Innlandet idrettskrets, Oslo idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets som heter «Fra klubbhus til aktivitetshus».

Grønt lys for idretten har snart ny tildelingsrunde
En ny runde med tildeling sikrer den neste tildelingsrunden som er planlagt 1. august – 30. september. Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

Idrettsanlegg som er støtteberettiget er lysanlegg utendørs som kvalifiserer til spillemidler. Det må forberedes en spillemiddelsøknad til prosjektet dere søker støtte til. Ta kontakt med idrettsråd og kommune ved behov. For mer informasjon kan man besøke denne siden.

Fra klubbhus til aktivitetshus
Ved å endre klubbhuset kan idretten endre sin posisjon i lokalsamfunnet. I gjeldende idrettspolitiske program for fagfeltet, "Idretten skal! Flere og bedre anlegg", dukker begrepet aktivitetshus opp. Dette er fellesidrettslige anlegg, særlig rettet mot ungdom, der det offentliges bidrag på finansieringssiden løftes betydelig. Enn så lenge har disse vist seg vanskelig å bygge. I dette prosjektet ønsker vi å realisere de gode intensjonene ved å utvikle klubbhusene våre. Fra klubbhus til aktivitetshus er et konsept valgt for å styrke kompetansen, innovasjonsevnen og delingskulturen på tvers av kretsene, men også mellom idrettslag og idrettsråd. Mer informasjon om prosjektet kommer etter sommeren.

Vi ønsker samtidig å sende en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB og gleder oss til å vise oss tilliten verdig.