Illustrasjonsbilde av strømmast

Har ditt idrettslag søkt om strømstøtte?

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om strømstøtte for januar, februar og mars. I denne omgang gjelder det strømprisområdene øst, sør og vest.

Søk strømstøtte her. Søknadsfristen er 24. mai klokka 13:00.  

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.   

Hvilke kostnader blir kompensert?  

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.  

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. For månedene januar, februar og mars, får mottaker dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.  

Gjennomsnittlig månedlig strømpris beregnes av Reguleringsmyndigheten for energi siste dag i den aktuelle måneden. Satsen kan rundes av til hele ører. Se eksempel på hvordan du beregner månedlig strømstøtte. 

Blir gassutgifter kompensert?  

Stortinget har bevilget 15 millioner kroner til idrettslag for å kompensere for økte kostnader til gass i 2022. Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde deltageravgifter nede. 

Søknadsfristen var mandag 6. mars.  

Tilskuddet skal ikke brukes til annet enn å dekke økte kostnader til gass og er et engangstilskudd for økte gasskostnader i 2022. Med gass menes propan og naturgass (LNG). 

Alle idrettslag, særkretser/regioner og særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund som har hatt gassutgifter i 2022, kunne søke om tilskudd. 

Andre virksomheter som er eid av organisasjonsledd tilknyttet NIF, kunne søke uavhengig av hvordan eierskap og drift er organisert. Organisasjonsledd i NIF, og virksomheter eid av disse, som leier anlegg der leietaker dekker gassutgiftene, kunne også søke. 

Høyt strømforbruk? Det finnes løsninger!  

Viken idrettskrets har sammen med Innlandet idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets gjennomført første tildelingsrunde av Grønt lys for idretten. I første tildelingsrunde delte vi ut nesten 10 millioner til idrettslag som ønsket å rehabilitere belysingen sin til en mer moderne og energibesparende teknologi. Neste tildelingsrunde er planlagt 1. august 2023 – 31. september 2023. For mer informasjon om Grønt lys for idretten kan man klikke her