Strategiske satsingsområde

Strategiske satsingsområde Vestland idrettskrets 2020-2024. Vedtatt på idrettskretstinget 22.06.2020.