Ungdomsutvalet hadde webinar om ung medbestemmelse i januar 2021. F.v. Nikolai Medle Bjånesøy, Jeanette Heggen, Eline Marie Nordhus Soltvedt og Sara Stokken Rott.
Ungdomsutvalet hadde webinar om ung medbestemmelse i januar 2021. F.v. Nikolai Medle Bjånesøy, Jeanette Heggen, Eline Marie Nordhus Soltvedt og Sara Stokken Rott.

Ungdomsutvalet

Her kan du lese meir om ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets sine oppgåver og kven som er med.

Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobbar for å styrke ungdomsidretten i fylket. Konkrete oppgåver er: 

  • klubbesøk med tema ungdomsidrett
  • drøfting av ulike saker av betydning for ungdomsidrett (ungdomsutvalet har tett kontakt med idrettskretsstyret gjennom ung representant i styret)
  • marknadsføring/rekruttering av deltakarar til leiarkurs for ungdom
  • planlegging og gjennomføring av ulike møteplassar for ungdom

Ungdomsutvalet er spesielt opptatt av ung medbestemmelse, ungt engasjement, fellesskap/samhald i ungdomsidretten, og fleire med - lenger. 

Jeanette.jpg

Namn: Jeanette Heggen 
Rolle: Leiar VIK ungdomsutval. Styremedlem Vestland idrettskrets. 
Idrettslag: Selbjørn IL/Austevoll IK
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Likeverd. At ungdom har plass i idretten så lenge dei ønsker. 
Kontaktinformasjon: Tlf. 46969536. Epost: jeanettehegg@hotmail.com 

Mattias Sakstad.jpg

Namn: Mattias Sakstad
Rolle: Nestleiar
Idrettslag: Flaktveit IK
Idrett: Fotball/Fotballdømming
Hjartesaker: At idretten skal vere ein arena for alle. Ung medbestemmelse.

Namn: Cesilie Øygard
Rolle: Medlem/økonomiansvarleg
Idrettslag: BI Studentidrett
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Eit idrettsleg tilbod for alle. Ung medbestemmelse. 

Eline Marie Nordhus Soltvedt_1110x1367.jpg

Namn: Eline Marie Nordhus Soltvedt
Rolle: Medlem 
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Fotball/Allidrett
Hjartesaker: Felleskap og tilhørigheit i idretten. Ung medbestemmelse. 

Bilde Magnus H Hartwig.jpg

Namn: Magnus Hesjedal Hartwig
Rolle: Medlem/sekretær
Idrettslag: Fana IL
Idrett: Alpint 
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Idretten skal ha plass til alle.

Sara.jpg

Namn: Sara Stokken Rott 
Rolle: Medlem 
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Handball/Allidrett
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Ung medbestemmelse. 

Her finn du ungdomsutvalet sitt mandat.

Mandatet vart vedtatt av styret i Vestland idrettskrets 30.11.20. 

Kontaktperson Vestland idrettskrets:

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag