Frå nettverkssamling for ungdom på NIF sitt leiarmøte i 2024. F.v. Magnus Hesjedal Hartwig, Jeanette Heggen, Ingeborg Wåge Møgster, Jonas Kønig. I tillegg er Morten Føyner Bru med i ungdomsutvalet.
Frå nettverkssamling for ungdom på NIF sitt leiarmøte i 2024. F.v. Magnus Hesjedal Hartwig, Jeanette Heggen, Ingeborg Wåge Møgster, Jonas Kønig. I tillegg er Morten Føyner Bru med i ungdomsutvalet.

Ungdomsutvalet Vestland idrettskrets

Ungdomsutvalet søker no etter nye medlemmar for perioden 2024 - 2025!

Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobbar for å styrke ungdomsidretten i fylket. Under ser du meir om oppgåvene og kven som er med i ungdomsutvalet. 

Her kan du gå rett til søknadsskjema/nominering! 

Konkrete oppgåver: 

  • drøfting av ulike saker av betydning for ungdomsidrett (ungdomsutvalet har tett kontakt med idrettskretsstyret gjennom ung representant i styret)
  • planlegging og gjennomføring av ulike møteplassar for ungdom
  • marknadsføring/rekruttering av deltakarar til leiarkurs for ungdom
  • klubbesøk med tema ungdomsidrett

Ungdomsutvalet er spesielt opptatt av ung medbestemmelse, ungt engasjement, fellesskap/samhald i ungdomsidretten, og fleire med - lenger. 

Kor ofte er det møte og kva forventar vi? 

Utvalet har regelmessige møte gjennom året, og det varierer mellom digitale og fysiske møte. Kor mange møte er det utvalet sjølv som bestemmer, men som regel er det møte i framkant av idrettskretsstyret sine møte, det vil seie om lag ein gong per månad. Det er også ei årleg samling med overnatting saman med idrettskretsen sitt styre og dei som jobbar i administrasjonen.

Vi forventar at medlemmar av ungdomsutvalet deltek aktivt i planlegging og gjennomføring av møte og er aktive med innspel og idéar til ulike saker og tiltak som blir tatt opp. Alle i utvalet får ulike ansvarsoppgåver-/roller (t.d. instagramkanal). 

Kva får du? 

  • Leiarkurs for ungdom (om du ikkje har tatt kurset tidlegare)
  • Høve til å delta på ulike nasjonale møteplassar for ungdom 
  • Høve til å bidra med innspel til styret i idrettskretsen sitt arbeid 
  • Høve til å bidra til lokale/regionale møteplassar for ungdom
  • Representasjonstøy (t-skjorte og hettejakke)

Magnus Hesjedal Hartwig_sv.png

Namn: Magnus Hesjedal Hartwig
Rolle: Leiar 
Idrettslag: Fana IL
Idrett: Alpint 
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Idretten skal ha plass til alle.
Kontakt: Epost Tlf. 950 01 257

Ingeborg Møgster.jpg

Namn: Ingeborg Wåge Møgster 
Rolle: Nestleiar
Idrettslag: Varegg Fotball 
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Jenter skal med. Fotball for alle! 

Morten Bru.jpg

Namn: Morten Føyner Bru
Rolle: Sekretær
Idrettslag: Bergens Roklub
Idrett: Roing
Hjartesaker: At idrett skal vere ein plass for alle. 

Jonas Kønig.jpg

Namn: Jonas Kønig
Rolle: Medlem 
Idrettslag: Bømlo Shotokan Karateklubb
Idrett: Karate
Hjartesaker: Idrett for alle, og at dei unge si stemme skal høyrast. 

Jeanette Heggen2.jpg

Namn: Jeanette Heggen 
Rolle: Medlem. I tillegg styremedlem Vestland idrettskrets. 
Idrettslag: Selbjørn IL/Austevoll IK
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Likeverd. At ungdom har plass i idretten så lenge dei ønsker. 

Her finn du ungdomsutvalet sitt mandat.

Mandatet vart vedtatt av styret i Vestland idrettskrets i møte 07-22. 

Kontaktperson Vestland idrettskrets:

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag