Ungdomsutvalet arrangerte Nettverkssamling for Framtidas idrettsleiarar på Idrettstinget i Bergen 2023. Fv. Cesilie Øygard, Eline Marie Nordhus Soltvedt, Jeanette Heggen, Mattias Sakstad, Sara Stokken Rott og Magnus Hesjedal Hartwig.
Ungdomsutvalet arrangerte Nettverkssamling for Framtidas idrettsleiarar på Idrettstinget i Bergen 2023. Fv. Cesilie Øygard, Eline Marie Nordhus Soltvedt, Jeanette Heggen, Mattias Sakstad, Sara Stokken Rott og Magnus Hesjedal Hartwig.

Ungdomsutvalet Vestland idrettskrets

Her kan du lese meir om ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets sine oppgåver og kven som er med.

Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobbar for å styrke ungdomsidretten i fylket. Konkrete oppgåver er: 

  • drøfting av ulike saker av betydning for ungdomsidrett (ungdomsutvalet har tett kontakt med idrettskretsstyret gjennom ung representant i styret)
  • planlegging og gjennomføring av ulike møteplassar for ungdom
  • marknadsføring/rekruttering av deltakarar til leiarkurs for ungdom
  • klubbesøk med tema ungdomsidrett

Ungdomsutvalet er spesielt opptatt av ung medbestemmelse, ungt engasjement, fellesskap/samhald i ungdomsidretten, og fleire med - lenger. 

Kor ofte er det møte?

Utvalet har regelmessige møte gjennom året, og det varierer mellom digitale og fysiske møte. Kor mange møte er det utvalet sjølv som bestemmer, men som regel er det møte i framkant av idrettskretsstyret sine møte, det vil seie om lag ein gong per månad. Det er også ei årleg samling med overnatting saman med idrettskretsen sitt styre og dei som jobbar i administrasjonen. 

Jeanette.jpg

Namn: Jeanette Heggen 
Rolle: Leiar VIK ungdomsutval. Styremedlem Vestland idrettskrets. 
Idrettslag: Selbjørn IL/Austevoll IK
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Likeverd. At ungdom har plass i idretten så lenge dei ønsker. 
Kontaktinformasjon: Tlf. 46969536. Epost: jeanettehegg@hotmail.com 

Mattias Sakstad.jpg

Namn: Mattias Sakstad
Rolle: Nestleiar
Idrettslag: Flaktveit IK
Idrett: Fotball/Fotballdømming
Hjartesaker: At idretten skal vere ein arena for alle. Ung medbestemmelse.

Namn: Cesilie Øygard
Rolle: Medlem/økonomiansvarleg
Idrettslag: BI Studentidrett
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Eit idrettsleg tilbod for alle. Ung medbestemmelse. 

Eline Marie Nordhus Soltvedt_1110x1367.jpg

Namn: Eline Marie Nordhus Soltvedt
Rolle: Medlem 
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Fotball/Allidrett
Hjartesaker: Felleskap og tilhørigheit i idretten. Ung medbestemmelse. 

Bilde Magnus H Hartwig.jpg

Namn: Magnus Hesjedal Hartwig
Rolle: Medlem/sekretær
Idrettslag: Fana IL
Idrett: Alpint 
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Idretten skal ha plass til alle.

Sara.jpg

Namn: Sara Stokken Rott 
Rolle: Medlem 
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Handball/Allidrett
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Ung medbestemmelse. 

Her finn du ungdomsutvalet sitt mandat.

Mandatet vart vedtatt av styret i Vestland idrettskrets i møte 07-22. 

Kontaktperson Vestland idrettskrets:

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag