F.v. Nikolai Medle Bjånesøy, Jeanette Heggen, Eline Marie Nordhus Soltvedt og Sara Stokken Rott på ungdomsutvalet sitt eige webinar om ung medbestemmelse i januar 2021.
F.v. Nikolai Medle Bjånesøy, Jeanette Heggen, Eline Marie Nordhus Soltvedt og Sara Stokken Rott på ungdomsutvalet sitt eige webinar om ung medbestemmelse i januar 2021.

Ungdomsutvalet

Vil du bli ein del av ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets? 

Ungdomsutvalet søker no nye medlemmar. Er du mellom 15 - 25 år og engasjert i ungdomsarbeid og idrett, så kan dette vere noko for deg. 

Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets består av idrettsengasjert ungdom som jobbar for å styrke ungdomsidretten i fylket. Konkrete oppgåver kan vere: 

  • klubbesøk med tema ungdomsidrett
  • drøfting av ulike saker av betydning for ungdomsidrett (ungdomsutvalet har tett kontakt med idrettskretsstyret gjennom ung representant i styret)
  • marknadsføring/rekruttering av deltakarar til leiarkurs for ungdom
  • planlegging og gjennomføring av ulike møteplassar for ungdom

Ungdomsutvalet er spesielt opptatt av ung medbestemmelse, ungt engasjement, fellesskap/samhald i ungdomsidretten, og fleire med - lenger. 

Slik melder du interesse:

  • Send ein epost til Vestland idrettskrets: vestland@idrettsforbundet.no merka "Vestland idrettskrets ungdomsutval"
  • Frist: 1. juni 2022
  • I eposten må du opplyse namn, alder, klubb og din kontaktinformasjon
  • I eposten fortel du litt om deg sjølv, kva klubb du representerer og kvifor og kva du ønsker å bidra med i ungdomsutvalet.  

Spørsmål kan du sende til: bodil.ryste@idrettsforbundet.no eller på telefon 97518349. Du kan også ta kontakt med nokon av medlemmane i ungdomsutvalet (sjå under). 

Sara Stokken Rott.jpg

Namn: Sara Stokken Rott 
Rolle: Leiar
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Handball/Allidrett
Hjartesaker: Fråfall blant ungdom. Ung medbestemmelse. 
Kontaktinformasjon: 
Tlf. 458 02 183
Epost: sarastokken@hotmail.com 


Eline M N Soltvedt.jpg

Namn: Eline Marie Nordhus Soltvedt
Rolle: Nestleiar
Idrettslag: Kalandseid IL
Idrett: Fotball/Allidrett
Hjartesaker: Felleskap og tilhørigheit i idretten. Ung medbestemmelse. 

Nikolai M Bjånesøy.jpg

Namn: Nikolai Medle Bjånesøy
Rolle: Medlem
Idrettslag: Austevoll IK
Idrett: Alle!
Hjartesak: "Flest mogleg, lengst mogleg, best mogleg"

Adrian.jpg

Namn: Adrian Stinessen Haugen
Rolle: Medlem
Idrettslag: Studentspretten Sogndal
Idrett: Amerikansk fotball
Hjartesaker: Ung medbestemmelse. Fråfall blant unge vaksne. 

Jeanette Heggen_SV_200x200.png

Namn: Jeanette Heggen 
Rolle: Medlem
Idrettslag: Selbjørn IL/Austevoll IK
Idrett: Fotball
Hjartesaker: Likeverd. At ungdom har plass i idretten så lenge dei ønsker. 

Mattias Sakstad.jpg

Namn: Mattias Sakstad
Rolle: Medlem
Idrettslag: Flaktveit IK
Idrett: Fotball/Fotballdømming
Hjartesaker: At idretten skal vere ein arena for alle. Ung medbestemmelse. 

Her finn du ungdomsutvalet sitt mandat.

Mandatet vart vedtatt av styret i Vestland idrettskrets 30.11.20. 

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag