Lov for idrettskretsen

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. Sist endra av idrettskretsstyret 2. februar 2022