Foto: NIF
Foto: NIF

Kretsting 2022

Vestland idrettskrets held sitt kretsting laurdag 2. april på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde.

Kretstinget startar kl. 13.00. Vi ynskjer å invitere til eit seminar i forkant av kretstinget frå kl. 10.00-11.45. Sjå invitasjon på høgre side.

Tingforsamlinga består av representantar frå idrettsråd og særidrettar (særkrets/region/forbund) med likt antal representantar frå dei to gruppene, samt idrettskretsstyret.

I dei kommunane som ikkje har idrettsråd kjem representantane direkte frå idrettslaga. Dersom det er meir enn eitt idrettslag i kommunen veljast representanten i eit møte mellom idrettslaga.

Representantane må vere valde på årsmøte/ting eller oppnemnt av styret etter fullmakt.

Sjå saksdokument på høgre side.

Ekstraordinært idrettskrinsting 2019

Protokoll

Tingdokument

Idrettskrinsting 2018

Protokoll

Tingdokument

Fagseminar

Ekstraordinært idrettskretsting 2016

Protokoll

Idrettskrinsting 2016

Protokoll
Årsmelding 2014-2015

Fagseminar: "Prestasjonskultur" (link til presentasjonane)

Idrettskrinsting 2014

Protokoll
Tingdokument

Ekstraordinært idrettskretsting 2019

Protokoll

Tingdokument

Idrettskretsting 2018

Tingdokument
Rapport 2016-2017
Protokoll

Idrettskretsting 2016

Tingdokument
Rapport 2014-2015
Protokoll

Idrettskretsting 2014

Tingdokument
Protokoll

Digitalt idrettskretsting 2020

Tingpapir    Protokoll

 

Konstituerande idrettskretsting 2019

Tingpapir    Protokoll