Foto: NIF
Foto: NIF

Kretsting

Vestland idrettskrets held sitt neste kretsting våren 2024.

Tingforsamlinga består av representantar frå idrettsråd og særidrettar (særkrets/region/forbund) med likt antal representantar frå dei to gruppene, samt idrettskretsstyret.

I dei kommunane som ikkje har idrettsråd kjem representantane direkte frå idrettslaga. Dersom det er meir enn eitt idrettslag i kommunen veljast representanten i eit møte mellom idrettslaga.

Representantane må vere valde på årsmøte/ting eller oppnemnt av styret etter fullmakt.

Digitalt idrettskretsting 2020

Tingpapir    Protokoll

 

Konstituerande idrettskretsting 2019

Tingpapir    Protokoll

Ekstraordinært idrettskretsting 2019

Protokoll

Tingdokument

Idrettskretsting 2018

Tingdokument
Rapport 2016-2017
Protokoll

Idrettskretsting 2016

Tingdokument
Rapport 2014-2015
Protokoll

Idrettskretsting 2014

Tingdokument
Protokoll

Ekstraordinært idrettskrinsting 2019

Protokoll

Tingdokument

Idrettskrinsting 2018

Protokoll

Tingdokument

Fagseminar

Ekstraordinært idrettskretsting 2016

Protokoll

Idrettskrinsting 2016

Protokoll
Årsmelding 2014-2015

Fagseminar: "Prestasjonskultur" (link til presentasjonane)

Idrettskrinsting 2014

Protokoll
Tingdokument