KlubbAdmin

KlubbAdmin

Det skal være enkelt og moro å drive idrettslag i Norge! KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt

Vestland idrettskrets arrangerer basiskurs i KlubbAdmin som tar for seg medlemsregistrering, innmeldingsløsning, idrettens startside og litt om fakturering.

Alle idrettslag må bruke et godkjent elektronisk medlemsystem fra 01.01.2020. Bruker dere ikke Idrettens medlemssystem i dag, men ønsker å ta det i bruk? Les mer her for å komme i gang.

Se KURSKALENDER under for planlagte kurs.

Webinarer
Det fins veiledningsvideoer fra tidligere webinarer på NIF support sin YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/nifsupport/playlists

  • KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, idrettens betalingsløning) og den nasjonale idrettsdatabasen.

  • KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll!

  • Enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms.

  • KlubbAdmin skal benyttes for å etablere elektroniske betalingskrav for enklere oversikt og rimeligere innkrevning av medlemskontingenter, treningsavgifter, stevneavgifter og lignende dersom idrettslaget benytter KlubbAdmin.

  • Flere betalingsalternativer, medlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard.

  • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang.
  • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura.

  • KlubbAdmin har transaksjonskostnader for fakturering via Idrettens betalingsløsning.

  • Medlemmet kan benytte MinIdrett/Medlemskap for å melde seg inn/ut i idrettslaget, på/av aktivitet m.v. samt betale sine forpliktelser via Idrettens betalingsløsning.

For ytterligere detaljert beskrivelse av KlubbAdmin og sammenhengen med idrettens øvrige løsninger se her

Samling 1:
22. - 24. oktober 2021, Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster (Sunnfjord kommune). Oppmøte fredag kl. 18.00 og avslutning søndag seinast kl. 16.00. 
           
Samling 2:
2. april 2022 (kan bli digital)

Detaljert rammeplan og innhald vil bli oppdatert når det nærmar seg. 

Vestland idrettskrets

Martin Uthaug
martin.uthaug@idrettsforbundet.no
mobil 975 38 679