KlubbAdmin

Kurset gir deltakerne kjennskap til medlemssystemet og faktureringsmulighetene KlubbAdmin byr på.

klubbadmin.png

Vestland idrettskrets arrangerer kurs i KlubbAdmin som tar for seg organisasjonsdelen, medlemsregistrering og fakturering.

Målgruppe: Medlemsansvarlig

Innhold:

Organisasjon: Hvordan oppdatere kontakt og detaljer, velge lovnorv, oppdatere styre og verv og gi tilganger, dokumentarkiv, Brønnøysundregistrene og personvern.

Medlem: Innstillinger, varsler, grupper og gren, ulike filtre og søk, inn- og utmelding.

Fakturering: Innstillinger med tekst på faktura, avgifter, brukerstedsavtale, hvordan fakturere utvalg, unntak og med prismatrise, fakturasøk og oppfølging.

Organisering:

Ca. 3 timer. Digitalt, i idrettskretsens lokaler i Førde eller Bergen eller ute hos idrettslag eller idrettsråd.

 

Se kurskalender for planlagte kurs.

 

Brukerveiledninger

NIF har en rekke brukerveiledninger til KlubbAdmin med tekst og video. Se nærmere her.

For å fakturere må man ha avtale med Buypass. Se nærmere informasjon her.

Alle idrettslag må rapportere inn hvilket medlemssystem de bruker. Se veiledning her.

 

Webinarer
Det fins veiledningsvideoer fra tidligere webinarer på NIF support sin YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/nifsupport/playlists

 

Støtte

Har du spørsmål til funksjoner i systemet ta kontakt med: 

Erling Benjaminsen - tlf. 419 26 533 - e-post
Heidi Hatlen - tlf. 480 21 398 - e-post

Er det av teknisk art ta kontakt med NIF Digital support.

Ønsker du bestille kurs til din klubb ta kontakt med Martin Uthaug - tlf 975 38 679 - e-post

Under følger litt informasjon om KlubbAdmin

Alle idrettslag må bruke et godkjent elektronisk medlemsystem. Bruker dere ikke Idrettens medlemssystem i dag, men ønsker å ta det i bruk? Les mer her for å komme i gang.

  • KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, idrettens betalingsløning) og den nasjonale idrettsdatabasen.

  • KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndering av medlemmer med muligheter for å sortere disse på idrettsgren, på lagsnivå, mellom kjønn, aldersnivå osv. - varierte muligheter for å definere egne utvalg og medlemsdetaljer. Dette gir idrettslaget full oversikt og kontroll.

  • Enkel kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms.

  • KlubbAdmin skal benyttes for innkreving av medlemskontingent med toveis elektronisk dokumentasjon. Dette gir en god oversikt og tilfredstiller krav fra KUD og tilpasset gjeldene lovverk. Kan også brukes til innkreving av treningsavgifter, stevneavgifter og lignende.

  • Flere betalingsalternativer da medlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard.

  • Medlemsansvarlig kan fakturere via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang.

  • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura.

  • KlubbAdmin har ingen lisenskostnad, men en transaksjonskostnader for betalinger av krav via Idrettens betalingsløsning.

  • Medlemmet kan benytte MinIdrett/Medlemskap for å melde seg inn/ut i idrettslaget, på/av aktivitet m.v. samt betale sine forpliktelser via Idrettens betalingsløsning.