Kart Vestfold og Telemark.png

Kartlegging regionale anlegg i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark idrettskrets ønsker å holde oversikt over eksisterende, planlagte og ønskede idrettsanlegg av regional betydning i fylket vårt. Den til enhver tid oppdaterte oversikten finner du i kartet under her - og DU kan være med på å bidra til at datagrunnlaget blir enda bedre ved å spille inn din kunnskap til oss. Slik jobber vi for en bedre og bedre oversikt og grunnlag for forankring, samarbeid og tydelige ønsker overfor det offentlige.

Kart over regionale anlegg i Vestfold og Telemark. 

I forbindelse med utarbeidelsen av Idrettens Anleggsplan for Vestfold og Telemark gjorde VTIK en stor kartlegging av eksisterende, planlagte og nye anlegg det er behov for - innenfor kategorien idrettsanlegg av regional betydning. Dette resulterte i en statisk oversikt som burde få muligheten til å oppdateres og utvikles. Dermed lagde vi i stedet et interaktivt kart som skal forbedres steg for steg gjennom hele planperioden. Alt arbeid som legges ned innenfor anleggsområdet skal bidra til å utvikle eller realisere anleggene på dette kartet - og oppdatere med nye ønsker og behov. 

En enkel tegnforklaring trengs før du kan studere kartet. 

  • Røde punkter: Urealiserte idrettsanlegg av regional betydning det er forankret behov for. Prioriteres av idrettskretsen i oppfølging og eventuelle prioriteringer vi har muligheten til å påvirke. 
  • Blå punkter: Eksisterende idrettsanlegg av regional betydning. 
  • Gule punkter: Planlagte/igangsatte idrettsanlegg av regional betydning
  • Grå punkter: Urealiserte idrettsanlegg av regional betydning det ikke er forankret behov for. 

Sjekk ut: Full versjon av anleggskartet i Google her!

Gi dine innspill til oss og hjelp oss med å få den beste mulige oversikten over behov for utvikling og nyanlegg i fylket vårt!

Vi skal gi dere muligheten til å spille inn detaljerte innspill gjennom enkle spørreundersøkelser, men disse er ikke ennå produsert. Har du innspill til forbedring eller spørsmål rundt disse anleggene? 

Send mail til: mortenvale.wang@idrettsforbundet.no