Gratis styrekurs i idrettslaget

Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Deltakerne får grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele klubbstyret anbefales å ta dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i 3 hovedtemaer:
Ansvarsoppgaver 
Hvilket formelt ansvar har styret og hvordan kan ansvaret ivaretas på best mulig måte?

Strategioppgaven 
Hvordan kan styret jobbe best for å oppnå idrettslagets mål?

Ressursoppgaven 
Hvilke ressursbehov har vi og hvordan kan vi sørge for best mulig samspill i idrettslaget?

Målgruppe 
Styret i idrettslag og andre interesserte. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar. 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres på én kveld, enten fysisk oppmøte eller digitalt. Kurset kan gjøres i ett idrettslag eller ved åpne kurs hvor to eller flere idrettslag inviteres.

Tid
3-4 timer

(NYHET! Ila 2024 vil det bli lansert et 2-timers kurs)

Pris
Gratis

Se vår kurskalender for planlagte kurs.

Ingen planlagte kurs?
Ta kontakt med oss så arrangerer vi et kurs i ditt idrettslag sine lokaler eller vi inviterer til et kurs i våre lokaler i Trondheim eller Steinkjer.