Økonomistyring og regnskap for idrettslag

Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Årsregnskap
 • Arbeidsgiveransvar
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Oppsummering

Målgruppe
Styret, daglig leder og økonomiansvarlige i idrettslaget

Tid
4 timer

Pris
Gratis

Kontaktinformasjon

E-post:
trondelag@idrettsforbundet.no