Andre kurs og temamøter

Se hva annet vi kan tilby ditt idrettslag her.

ÅRSMØTE

 • Forberedelser
 • Tips og råd om gjennomføring
 • Lover og regler for selve gjennomføringen
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Etterarbeid og protokoll
 • (Digitale årsmøter)

Målgruppe 
Ledere og styrer i idrettslag
Ansatte i idretten

Tid
1-4 timer

Pris
Gratis

Arrangeres

 

VALGKOMITÉ

Innhold

 • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
 • Ansvar og oppgaver
 • Innstilling

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres

 

KONTROLLUTVALG

 • Krav til kontrollutvalg
 • Kontrollutvalg ansvar og oppgaver
 • Sjekkliste
 • Kontrollutvalg beretning

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
1-4 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres