Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket framtidig situasjon. Dette er et tilbud vi har til alle våre fleridrettslag. Særidrettslag kan kan få tilsvarende tilbud via sitt særforbund.

Startmøte (4 timer) og oppfølgingsmøte (3 timer) er et gratis tilbud til alle fleridrettslag i fylket.

Særidrettslag kan få tilsvarende tilbud via sitt særforbund av sitt særforbund eller tilhørende idrettskrets.

Startmøte: Status – hvor står klubben i dag? Fremtidige innsatsområder, handlingsplan utarbeides.

Hvilke utdanningstilbud finnes fra krets og forbund?

Oppfølgingsmøte: Evaluering av gjennomførte tiltak, nye behov/tiltak/ønsker i klubben? Revitaliserer planer – ny handlingsplan

 

Klubbens virksomhetsplan – en større prosess over flere kvelder. Vi utvikler verdier, visjoner og virksomhetsplan

Kontaktinformasjon

E-post:
trondelag@idrettsforbundet.no