«Bedre klubb» - utviklingsverktøy til selvhjelp!

Bedre klubb er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. 

Det tar bare noen minutter og dere får kjapt avdekket styrker og svakheter i idrettslaget på 7 grunnleggende ansvarsområder. Dere får samtidig linker til informasjon, maler og kontaktinfo som gjør det lett å få alle ting helt på plass. Rapporten dere får blir lagret og dere kan gå tilbake på samme sted å se på den når som helst. Besvarelsen på Bedre klubb kan gjentas ved behov og helst minst en gang i året.

Klikk her - https://idrettskurs.nif.no/pages/www - for å komme til Bedre klubb – logg inn med din Min Idrett-bruker. Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Kontaktinformasjon

E-post:
trondelag@idrettsforbundet.no