Merverdikompensasjon

Idretten har to momskompensasjonsordninger. En for vare- og tjenestemoms og en for de som bygger idrettsanlegg.

Vare- og tjenestemomskompensasjon

Ordningen skal være med på å kompensere det idretten betaler i merverdiavgift. Ordningen er svært enkel for de fleste idrettslag. Det er kun ett tall som skal rapporteres inn  brutto driftskostnader.

Les mer om ordningen på Idrettsforbundets sider.

 

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag som bygger idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Hvor mye som blir kompensert har variert over år.

Søknad

Fristen for å søke er normalt i mai hvert år.

Les mer om ordningen på Idrettsforbundets sider.