UN5.jpg

Ungdomsnettverket er i gang!

Oslo idrettskrets har denne høsten hatt opptak av nye medlemmer i ungdomsnettverket; en spennende prosjektgruppe som vil bidra i idrettskretsens arbeid for ungdom i Oslo. Velkommen til seks nye ressurspersoner.

Deltakerne er eller har vært aktive i en rekke idretter: innebandy, fotball, turn, langrenn, friidrett, håndball, badminton, basketball, bordtennis, tennis og svømming.

- Jeg tror vår største styrke er at vi har så variert idrettsbakgrunn, som kan hjelpe oss å se mer helhetlig på Osloidretten, sier Hanna Salo (22).

Hanna Salo (22) og Caroline Saastad (19). Foto: Sajandan Rutthira.

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra tidligere medlemmer og inspirasjon fra andre idrettskretser, startet de nye medlemmene rett på bli-kjent-tur. Helgen var fylt med teambuilding, lynkurs i idrettsorganisering, diskusjon rundt visjonen Idrettsglede for alle og workshops for veien videre.

- Vi har også brukt tid på å kartlegge styrker i teamet, og jeg tror medlemmene vil utfylle hverandre på en god måte, sier Sigrid Nestgaard Rød, som sammen med Sajandan Rutthira har vært initiativtakere for igangsetting av det nye nettverket. Sajandan har vært aktiv i Osloidrettens ungdomsnettverk de siste årene og Sigrid er ansatt i idrettskretsen med ansvar for lederutvikling i ungdomsidretten.

Caroline Saastad (19) og Mia Michelle Malmer (23) deler tanker om veien videre med tidligere leder av nettverket, Sofus Rasmussen. Foto: Sajandan Rutthira.

Målet med nettverket er å styrke idrettstilbudet for ungdom i byen. Temaer som gikk igjen i diskusjonene var psykisk helse, paraidrett, og mix-aktivitet på tvers av idretter, og nettverket ønsker å sette i gang prosjekter på alle disse områdene. Mot slutten av samlingen landet nettverket ett starttema: Ungdomstrenerrollen.

- Vi trenger trygge trenere som er bevisst sin rolle. For eksempel er det viktig for meg å være bevisst på hva jeg deler fra mitt private liv og hvordan det kan påvirke de jeg trener, sier Mia Malmer (23), som trener 11-17-åringer i troppsgymnastikk.

- Vi unge trenere er forbilder for dem som er yngre enn oss, enten vi vet det eller ikke, legger Caroline Saastad (19) til.

Hadi Mohamed (18) og Sofus Rasmussen (24). Foto: Sajandan Rutthira.

Invitasjon til første samling kommer på nyåret og vil deles i idrettskretsens kanaler.

Kjenner du ungdom i alderen 15-19 som kan ha glede av å treffe flere idrettsengasjerte ungdommer og lære mer om norsk idrett? Meld på lederkurs for ungdom 21.-23. februar

Foto: Sajandan Rutthira

Nye medlemmer i nettverket:
Hanna Salo (22)
Caroline Saastad (19)
Hadi Mohamed (18)
Mia Michelle Malmer (23)
Ingrid Sel Skråmestø (19)
Erlend A. Røste (25) (ikke tilstede)