Fotball på solebane.jpg

Søke midler til inkludering i idrettslag

Ordningen Inkludering i idrettslag skal gi gratis aktivitetstilbud til barn og unge mellom 6 - 19 år. De skal kunne komme å prøve en aktivitet i et idrettslag gratis. Alle idrettslag i Oslo kan søke midler fra ordningen. Søknadsfrist er 1. februar 2018.

Les mer om ordningen her.