budsjettforslag2019.jpg

Oslobudsjett 2019 - Innspill til bystyret

Byrådets forslag til handlingsprogram for perioden 2019 - 2022 er ambisiøst og møter i stor grad idrettens prioriteringer. Vi ber imidlertid om at en nedskalert versjon av skøytehallen på Valle Hovin legges inn i programmet med ferdigstillelse innen 2022. Vi ber også om at den årlige avsetningen til ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag økes.

Oslo Idrettskrets ser videre et uforløst potensiale i et mer strukturert og formalisert samarbeide mellom skolen og idretten. Vi ber bystyret om å prioritere et utviklingsarbeid med formål om å sikre alle barn en aktiv hverdag og økt kvalitet i AKS.

Vi ber også bystyret om å øke tilskuddet til Aktiv på dagtid i budsjettet for 2019. Finansieringen er gradvis svekket siden 2015 og det er en utfordring for våre daglige aktivitetstilbud til mennesker som er i en trygdesituasjon i Oslo.