jenter.jpg

Bli med oss i 8.mars toget

Oslo Idrettskrets stiller i årets 8.mars tog for å markere at likestilling og likeverd er like viktig i idretten som i samfunnet ellers.

Likeverd er en av idrettens organisasjonsverdier. Likeverd handler om at alle mennesker skal behandles likt og at vi viser respekt for hverandres egenart. Historisk har idretten vært mannsdominert, både på og utenfor banen. Utviklingen har vært positiv de siste årene, men fortsatt henger jentene etter i både deltagelse, trener- og ledergjerning.

  • Bli med på søndag og vis at du bryr deg om likestilling og likeverd i idretten.
  • Årets 8.mars-arrangement i Oslo starter kl 13 på Youngstorget med taler og appeller.
  • Toget går ca kl 13.30 og idretten går sammen i pulje 4.
  • Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Still gjerne i treningsutstyr eller klubbdrakt.

Jenteløft i Osloidretten

Idrettsdeltagelsen blant jenter har vist gledelig vekst de siste årene, men er fortsatt lavere enn for guttene. I dag deltar 51% av jentene i våre idrettslag ved utgangen av ungdomsskolen. I forslaget til ny strategisk plan for Oslo Idrettskrets legger vi opp til et tydelig jenteløft med mål om at 60% av jentene på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet innen 2024. Det må til for å lykkes i vårt arbeid for at Osloidretten skal være for alle.

Tydeligere krav om likestilling ved fordeling av treningstider

I våre retningslinjer for fordeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg er det fra og med 2020 innført et eget punkt om likebehandling mellom kjønnene: Fordelingen skal sikre likestilling mellom kjønnene. Det er altså ikke anledning til å forfordele treningstid til et kjønn og brudd på dette vil bli reagert på.