Fotball jenter.jpg

Forslag til strategisk plan 2020 - 2024

10.juni avholdes kretsting for Oslo Idrettskrets der det skal fastsettes strategisk plan for kommende fireårs periode. Kretsstyrets høringsforslag er i dag sendt ut til alle idrettslag, ISU, særkretser og regioner med svarfrist den 5.mars.

Sammen skaper vi idrettsglede

Hovedmålet for Osloidretten er å sørge for at vi har så attraktive tilbud at innbyggerne i byen ønsker å delta livet ut. Gode opplevelser med idrettsdeltagelse i barne- og ungdomstiden gir det beste utgangspunktet for et aktivt voksenliv og et varig engasjement i idretten. Vi vil sikre at alle får muligheten til å bli med i barneidretten - og at ungdomsidretten utvikles slik at enda flere blir med lenger.

I perioden 2016 – 2020 har det vært stort fokus på å bygge ned økonomiske barrierer for deltakelse i idretten. Dette arbeidet skal videreføres og styrkes. Samtidig skal vi gjøre idrettstilbudet relevant og attraktivt slik at flere blir med gjennom ungdomstiden.            

Vi ønsker at den strategiske planen skal gi en tydelig retning for idrettskretsens videre arbeid. I 2024 ønsker vi å kunne vise til målbare resultater i form av økt deltagelse og positive trender i ungdomsidretten. Derfor har vi satt klare resultatmål for å snu trenden for gutters deltagelse gjennom ungdomsskoletiden og løfte jenters deltagelse. Vi benytter Ungdata som referanse og indikator for faktisk deltagelse og har satt oss følgende resultatmål for 2024:

  • 60% av jentene på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.
  • 65% av guttene på 10. skoletrinn i Oslo skal delta i idrettslagsaktivitet.

Variert, rimelig, bedre og kortreist

Forslaget til strategisk plan innehar tre prioriterte innsatsområder, med klare mål og definerte tiltak. Vi ønsker en Osloidrett der alle kan delta og få varierte og rimelige tilbud i gode idrettslag nærmest mulig der man bor.

Høringssvar må sendes oss skriftlig på e-post oslo@idrettsforbundet.no innen 5. mars 2020. Mottatte innspill vil bli publisert på våre nettsider.