Årsmøte senest i mars!

Årsmøte senest i mars!

På idrettstinget våren 2015 ble det vedtatt en rekke endringer i idrettens lovverk. For idrettslag er det viktigste at årsmøtet skal være gjennomført innen utgangen av mars måned.

Endringen av tidspunkt for når idrettslagenes årsmøter skal være gjennomført har sin bakgrunn i at man skal endre tidspunktet for det vi i dag kaller "idrettsregistreringen". I dag gjennomføres denne i løpet av januar hvert år. Innrapporteringen vi komme senere på året.

Alle idrettslag må fra og med 2016 gjennomføre årsmøtet innen utgangen av mars måned. Hva som i dag står i idrettslagets lov settes til side av dette vedtaket.

Det har nå kommet nye lovnormer for idrettslag. Alle idrettslag må derfor på sitt årsmøte i 2016 vedta nye lover for idrettslaget basert på lovnormen. Nye lover for idrettslag skal sendes til Oslo Idrettskrets for godkjenning.

Sammen med nye lovnormer er det også vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser som gjelder for idrettslag med en omsetning på under 5 millioner kroner.

Nye lovnormer finner du her.

Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser (kommer på nett snart).