00_gnist_generell_1110.jpg

Vi trenger flere kvinnelige hoder og hender

Idretten drives av engasjerte mennesker som vil noe for sitt idrettslag og nærmiljø, og det trengs et mangfold av perspektiver, erfaringer og personlige egenskaper for å lykkes. Vi trenger mer mangfoldig representasjon blant våre tillitsvalgte. Det handler både om kjønn, minoriteter og kultur.

Dessverre er kvinnene underrepresentert i styre og stell i idrettsorganisasjonen. Vi vil ha flere kvinner i alle ledd i Osloidretten.

Er akkurat DU den idrettslaget ditt trenger?

I dag startet en nasjonal kampanje for å flere kvinner inn i idretten. #GNIST er en felles satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten.

Årsmøtetid

Nå er det årsmøtetid i alle våre idrettslag, og etter pandemien har det ikke blitt noe enklere å finne frivillige til å ta ansvar og bekle viktige verv. Er du nysgjerrig på å bidra i idretten? Det er nå det er viktig å melde sin interesse til idrettslagets valgkomité.

Valgkomiteer flest må tørre å tenke mer utenfor boksen, og spesielt søke etter kvinner. Husk at kvinner kan ha høyere terskel enn menn for å ta på seg verv, og at det gjerne må jobbes mer aktivt for påvirke og oppfordre kvinner i og rundt idrettslaget til å påta seg ansvar.

Flere jenter med lenger

Skal vi over tid lykkes med reell kjønnsbalanse i idrettsorganisasjonen trenger vi flere kvinner som har hatt sin ungdomstid i sitt idrettslag.

Det vi kan gjøre noe med her og nå, er å sørge for at unge jenter deltar lenger. Da vil flere finner det naturlig å bidra når de blir voksne. Dagens ungdom er morgendagens trenere og ledere.

Vårt kretsting har vedtatt et ambisiøst resultatmål for kvinners deltagelse i Osloidretten: - I 2024 skal minst 60% av ungdom på 10. skoletrinn i Oslo delta i idrettslagsaktivitet. I dag deltar kun i underkant av 40%. - Vi har med andre ord et mål om å øke unge jenters deltagelse med hele 50% de neste årene. Det er en klar rettesnor for idrettskretsens arbeid.

Likestilling i det daglige

Skal vi få flere jenter til å holde på lenger, og over tid få flere kvinner inn i ledende posisjoner må likestilling praktiseres i det daglige. Jobben gjøres i idrettslagene, men vi i idrettskretsen jobber hver eneste dag for å gjøre klubbene våre enda flinkere i hverdagen, og vi følger opp at kravene til likestilling ivaretas så godt som praktisk mulig.

For regelverket er krystallklart: - ved fordeling av treningstider på kommunale anlegg skal det sikres likestilling mellom kjønnene, og all økonomisk støtte fra stat (LAM) og kommune forutsetter at idrettslaget praktiserer likestilling i vid forstand.

Jenteprosjekt med særidrettene

Utviklingen går heldigvis riktig vei og kvinners deltagelse, i alle aldre, øker fra år til år. Men det går for sakte. Sammen med mange særforbund og kretser har vi tatt felles initiativ for å gjennomføre ulike jenteprosjekt, både lokalt og bydelsvis. Nå som pandemien forhåpentligvis er endelig over vil det bli satt i gang mange tiltak i flere særidretter med støtte og samarbeid fra oss i idrettskretsen.

Og du, vet du om unge jenter som kan tenke seg en lederrolle?
Send dem på Lederkurs for ungdom.