Det går bokstavelig talt mot lysere og bedre tider. Snart kan vi ta hverdagen tilbake.
Det går bokstavelig talt mot lysere og bedre tider. Snart kan vi ta hverdagen tilbake.

Klare for krafttak

«Det blir bra igjen». Den har vi hørt lenge, men nå tror vi på det. Oslo gjenåpnes gradvis mer og mer, og vi skal ta hverdagen tilbake. For alle som vil være med. Takket være solid støtte fra Oslo kommune er vi klare for vårt største krafttak. Både i sommer, og i tiden som kommer etter. Oslo trenger idrettens engasjement og iboende kraft mer enn noen gang, og vi vil vise hva vi betyr for så mange.

Gjenåpning frem til sommeren

For å gjøre det vi vil og kan, må vi først få lov. Og det er vi trygge på at byrådet vil sørge for. Byen åpner igjen, om enn ikke så raskt som mange ønsker seg. Til sommeren vil det være mulig med det meste av lokal aktivitet, og den muligheten skal vi gripe. Fredag vil byrådet fortelle hva vi får lov til i ukene frem mot sommerferien. Vi har klare forventninger til at i hvert fall barn og unge kan gjenoppta normal trenings- og konkurranseaktivitet, med visse begrensninger i deltakerantall og geografi.

30.000 barn på sommeraktivitet

Vi vil skape en trygg hverdag for flest mulig barn og unge i Oslo, så raskt og så målrettet som praktisk mulig. Idrettens bidrag til en trygg hverdag skapes gjennom aktivitet som gir idrettsglede, vennskap og tilhørighet. Idretten har en organisasjon og iboende kraft som kan utløse et enormt engasjement, og skape den tilhørighet og de rammer for hverdagslivet så mange så sårt trenger nå. Sommerprosjektet i 2020 viste for alle hvilken rekkevidde og relevans idrettslagene våre kan ha om det legges til rette for det. Vi skal gjenskape det, og mere til.

Våre idrettslag kunne frem til 16.april søke på å delta i årets sommerprosjekt. 76 idrettslag har fått foreløpig aksept og tilsagn til støtte for å gjennomføre 2.300 aktivitetsdager med 56 ulike idrettsgrener i sommerferien. Det skal gi et sommertilbud for minst 30.000 barn og unge, og 3.700 barn skal få svømmeopplæring av svømmeklubbene våre.

Med kr 20 mill i ekstra støtte fra kommunen kan vi juble over at det er mulig å gjennomføre den planen vi har lagt sammen med idrettslagene.

Fra sommerfri til hverdag

I sommer skal vi skape mest mulig aktivitet for flest mulig, mye etter mal for sommerprosjektet 2020. Et sommerprosjekt har stor egenverdi, men vi ønsker samtidig at flere idrettslag ser seg i stand til å skape tilbud med lave barrierer for deltakelse når hverdagen er tilbake. Vi vil hjelpe idrettslag til å ivareta flest mulig i sitt lokalmiljø, og gi alle mulighet til å oppleve seg delaktig og inkludert i eget nabolag.

Vårt verktøy for å skape ønsket utvikling heter Nabolagsklubb. Nabolagsklubber skal særskilt være i stand til å ivareta de barn og unge som har blitt kjent med idrettslagets tilbud gjennom sommeren. Med ekstra tilskudd på kr 15 mill får vi mulighet til å støtte de 25 nabolagsklubbene vi jobber med på en bedre på, og kunne invitere flere idrettslag til å bli nabolagsklubb.

Vil satse mer på ungdommen

Mye av gjennomføringskraften for å skape ønsket aktivitet er basert på at ungdom og unge voksne kan gis sommerjobber. Denne sommeren vil vi gi 3.000 ungdommer og unge voksne en etterlengtet sommerjobb, i et miljø de hører hjemme og behersker. For å gjøre flere ungdommer forberedt til å fylle forventede roller tilbyr vi digitale kurs på flere datoer i juni.

Sysselsetting av ungdom er et politisk satsingsområde i Oslo kommune, og vi utfordrer kommunen til videre bidrag til et langsiktig program for idrettsungdom slik at idrettslagene kan få støtte til å gi egne ungdommer jobb i lokalmiljøet gjennom hele året.

I samarbeid med Oslo kommune

Koronapandemien har medført konsekvenser for barn og unge i Oslo. Noen mer alvorlige enn andre, men det er uten tvil et akutt behov for å gjenskape trygge miljøer som gir mål og mening i hverdagen for folk flest, og spesielt for barn og unge med allerede utsatte levekårsutfordringer.

Klasseforskjellene i byen gjenspeiler seg også i idretten. I våre mest ressurssvake nærmiljø er det også mest krevende å ivareta idrettstilbudet og skape de tilbud barn og unge i nabolaget fortjener. Betalingsevne for deltagelse er for mange ytterst begrenset og frivilligheten står svakest der den trengs aller mest.

Vi, og våre idrettslag, har gode erfaringer med å etablere samarbeid med bydel, skoler, etater, områdeløft, politi og andre relevante aktører for nabolaget. Det er kun sammen med kommunen vi kan nå frem til de barna og de ungdommer som av ulike årsaker sliter med ensomhet og ikke finner veien inn i en meningsfylt fritid. Vi trenger et sømløst samspill med alle gode aktører som jobber for barn og unge skal vi lykkes med å dra i samme retning og utnytte fellesskapets ressurser på en best mulig måte.

Vi er glade for at byrådet så tydelig anerkjenner idrettens betydning og samfunnsrolle. Med den ekstra støtten vi får på revidert budsjett blir vi i stand til å fylle vår rolle med ytterligere kraft.