hockeybarn.jpg

Krav om å benytte godkjent medlemssystem

Vi benytter anledningen nå når året går mot slutten om å minne om at alle idrettslag skal benytte et medlemssystem som er godkjent av NIF, og gjennom dette systemet skal medlemskontingent og treningsavgift faktureres/betales.

Kravet har vært gjeldende i en rekke år, men har det seneste året blitt lagt mer kraft bak. Bakgrunnen for dette kravet er at idretten skal ha orden i hvem som er meldlemmer og ikke. Medlemsdata er viktige forvaltingsdata for idretten og det er også viktige data for politiske beslutninger på komunalt nivå. Hvem skal få penger og treningstid, hvor skal det bygges nye anlegg i Oslo, osv.

Fra i fjor ble det innført krav at de idrettslag som mottar midler som Oslo Idrettskrets forvalter må ha et godkjent medlemssystem. Dette medførte at et få antall idrettslag ikke mottok midler i fjor. Dette vil bli ytterligere forsterket i år. Idrettslag må benytte det godkjente medlemssystemet til å fakturere både medlemskontingent og eventuelle aktivitets-/treningsavgifter.

Idrettslag må velge ett av følgende medlemssystemer:

Idrettsforbundets system:

Følgende leverandører har godkjent integrasjon med NIF:

Særforbund som er i prosess eller har avtale om overgang til annet system (kan kun benyttes av særidrettslag):

  • Norges golfforbund (Golfbox)
  • Norges kampsportforbund (IMS)
  • Norges kickboxingforbund (IMS)
  • Norges svømmeforbund (Trygg i vann)

Listen er i endring og oppbatert finner dere på Idrettsforbundets sider.