Norges idrettsforbund. Fotograf Eirik Førde.png

Sommeraktiviteter 2020. Frist for søknad

Vi håper på en Oslo-sommer fylt med idrettsaktivitet. Fristen for å søke om tilskudd er 10. juni 2020.

Oslo idrettskrets har søkt om midler fra Oslo kommune for å skape aktivitet i Oslo gjennom sommeren 2020. Les mer om "Oppdrag Sommeridrett for alle" her.

Idrettslag kan nå søke om støtte til sine sommeraktiviteter.

FRIST FOR SØKNADER ER 10. JUNI.

Klikk her for å åpne søknadsskjema

Søknaden (excel-skjema) sendes til toneholm.dagsvold@idrettsforbundet.no. Det er viktig at dere fyller ut alle radene (noen eksempler på utfylling ligger inne). KUN 1 tiltak (uke) pr. rad.

 

Prioriteringer av tilskudd:

Vi oppfordrer alle idrettslag i Oslo som ønsker å arrangere sommeraktiviteter til å søke. Ved vurdering av søknadene legger vi følgende prioriteringer for tilskudd til grunn:

 1. Aktiviteten skal være ansvarlig etter gjeldende smittevernbestemmelser.
 2. Deltagelse skal være gratis eller ha svært lave deltagerkostnader og være åpen for alle.
 3. Gjennomføring skal gi ungdom og unge voksne sommerjobb så langt det er praktisk mulig.
 4. Tilbudet skal primært rettes mot lokale barn og unge, og skal gjennomføres lokalt.
 5. Aktivitetstilbudet bør være fler-idrettslig.
 6. Samarbeid mellom idrettslag og særidretter, og med bydeler, vil bli vektlagt.
 7. Aktiviteten skal arrangeres av idrettslag etter søknad.
 8. Idrettslag med begrensede ressurser til å få etablert et godt aktivitetstilbud til barn og unge skal prioriteres.
 9. Tiltak som bidrar til å bygge ned barrierer for å delta i idrettsaktivitet skal vektlegges.
 10. Nabolagsprofil – aktiviteter i nabolaget.
 11. Særidrettslag bistår store idrettslag med aktiviteter for å skape all-idrett.
 12. Paraidrett.
 13. Ukene 28, 29, 30 og 31 vil bli prioritert ved mange søknader.
 14. Aktivitetstilbud som har fått annen ekstern finansiering får avkortet støtte.

 

Unge voksne til å bidra:

Oslo Idrettskrets ønsker å hjelpe idrettslagene våre med å gjennomføre aktivitet i sommer ved å tilby idrettslag en ekstra ressurs til å bistå med å gjennomføre og organisere aktiviteten. Vi har ca. 35 unge voksne som er 18 år og eldre som til vanlig er en del av Oslo Idrettskrets sitt ungdomsnettverk eller jobber som Aktivitetsguider. Det vil være gratis for idrettslagene å benytte seg av dette tilbudet, etter avtale.

Selv om det er myknet opp i smittevernreglene er det fortsatt en del smittevernsvennlige tiltak idrettslagene må overholde. Våre ressurser kan være en ekstra voksen person på trening som kan hjelpe til med organiseringen og det praktiske rundt, fremfor det sportslige. De kan bistå før og etter trening og ta dialogen med foreldre. Hvis dere har behov for å oversette noe informasjon om aktivitetene i sommer, kan vi oversette dette til arabisk, somali, tigrinja, persisk, polsk og engelsk.

Hvis ditt idrettslag ønsker dette, legg inn en setning om det under kolonnen "Kort beskrivelse av tiltaket". Har dere spørsmål kontakt med Ingvild Vårdal Bredesen på ingvild@idrettsforbundet.no

 

Annen praktisk informasjon:

 • Markedsføring av tiltakene gjennom sommeren
  • OIK samler inn tiltakene og lager en oversikt som sendes til lokal presse og på vår hjemmeside/Facebook/Instagram.
  • Vi vil informere bydelene og oppfordre til at de sprer tilbudene til sine kontaktpunkt i deres etater gjennom sommeren.
  • OIK vil gjennom sommeren besøke tiltakene, så vi kan lage de gode historiene og legge dem ut i den sosiale verden.
  • Det vil tildeles noe midler til lokal markedsføring i tildelingen.
 • Påmeldinger til aktivitetene SommerOslo2020
  • Idrettslagene organiserer påmeldingene selv.
  • Noen idrettslag planlegger felles påmelding til aktivitetene innad i bydelen.
 • Status på anlegg – haller/ishall/svømmehall
  • AKS - Vi arbeider med utfordringene i noen av idrettshallene i de to siste ukene i juni og de to første ukene i august og håper vi skal få til en løsning der snart.
  • Vedlikeholds-oversikten hos kommunen er ikke klar, vi kommer tilbake med info så snart vi har dette avklart.