FP.jpg

Er Folkets Parti på parti med idretten?

Les hva Folkets Parti Oslo svarer på 9 sentrale spørsmål for Osloidretten.

Slik har vi spurt partiene.

Spørsmål 1: 
Hvordan vil ditt parti bidra til at personlig økonomi ikke er til hinder for deltagelse i idretten i Oslo?

  • Kommunen må samarbeide med idretten for å få prisene ned. Det bør alltid settes av en halv million i hver bydel for å sikre at familier som sliter med dårlig økonomi, får hjelp til å la barna delta i fritidsaktiviteter. Samarbeid med næringslivet må ikke forhindre støtte fra kommunen , slik at vi kan sikre det beste kvalitative tilbudet til en rimelig pris.

Spørsmål 2: 
Hvordan vil ditt parti bidra til at det finnes gode idrettslag i hele byen?

  • Vi må samarbeide med de eksisterende idrettsklubber i Oslo for å skape tilbud der det mangler. Vi må hente kunnskapen i lokalmiljøet hos de lokale kreftene. Vi må forhindre at kommunen gjør inngripende tiltak som bryter klubbene ned isteden for å bygge opp.

Spørsmål 3: 
Hvordan vil ditt parti bidra til en tilfredsstillende anleggsdekning i Oslo?

  • Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idrett, Oslo må ha et heldekkende nettverk som møter aktivitetsbehovet lokalt. 

Spørsmål 4: 
Vil ditt parti videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2024 – 2027?

  • Det svarer vi selvfølgelig ja til.

Spørsmål 5:
Vil ditt parti legge til rette for at idrettslagene i Oslo kan bygge egne anlegg?

  • At vi kan bygge egne anlegg, ja, så fremst det står i forhold til lover og regelverk, behov og helhetlig byplanlegging.

Spørsmål 6:
Vil ditt parti sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

  • Vi må sikre at søknader ikke går over så mange år at det blir en belastning for idrettslagene. Søknadsprosessene må være mer effektive for å hindre tap og skape forutsigbare rammer.

Spørsmål 7:
Hva mener deres parti om idrettens plass i byggesonen, i marka og på fjorden?

  • Vi er enig i at idrettsanlegg er nødvendig infrastruktur og at areal må sikres gjennom god planlegging. Vi mener likevel at marka og fjorden må bevares slik at naturen er intakt i størst mulig grad, generelt når det gjelder byutvikling.

Spørsmål 8: 
Hvordan vil ditt parti sikre idretten plass og rettigheter i respektive områder?

  • Å ivareta idrettens plass i de lokale områder er å styrke de eksisterende tilbud i motsetning til å bryte lokale krefter ned som har brukt årevis på å bygge idretten opp.

Spørsmål 9:
Vil partiet sikre at bruken av kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

  • Ja selvfølgelig.

Les hva de andre partiene mener her