blimed.jpg

Bli med! - brosjyre og film på ulike språk

Nå kan idrettslaget informere om sin aktivitet på mange ulike språk. Vi har laget både brosjyrer og filmer om hvordan norsk idrett fungerer. Dette har vi gjort for at vi vil ha alle med!

Har du behov for å kommunisere på arabisk, farsi , pashto, somali, polsk, tyrkisk, urdu eller engelsk?

Med idrettslagsbrosjyren «Bli med!» kan viktig informasjon formidles på 16 ulike språk, tilpasset hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo.

Vi håper idrettslagene med en slik brosjyre kan nå ut til flere barn og unge, foreldre og familier, uavhengig av språklige barrierer. Dette kan være med på å gjøre idretten mer tilgjengelig og forståelig for fler.

Ta «Bli med!» brosjyren aktivt i bruk i ditt idrettslag! Du finner alle brosjyrene her.

Oslo og Akershus idrettskretser har også laget introduksjonsfilmer på åtte ulike språk. Disse gir et godt bilde av hva norsk idrett er. For å få flere til å "Bli med!" oppfordrer vi til å bruke disse aktivt. Under ser du den norske versjonen av filmen.

Alle filmene finner du her.