Turnanlegg

Aktiviteten for gymnastikk og turn er i all hovedsak lokalisert i private anlegg, selv om det også benyttes gymsaler og i enkelte tilfeller de kommunale idrettshallene. Tiden i de kommunale basishallene er en del av idrettshallfordelingen og fordeles av Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets og spørsmål om bruk av hallene kan rettes dit.

For mer informasjon om tilbudet i nærmiljøet, vennligst ta kontakt med din lokale klubb.